ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Ένας βιώσιμος και δίκαιος κόσμος χωρίς διακρίσεις

Read More

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης των λιγότερο ευνοημένων μέσω της διασφάλισης της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην πληροφορία, στις καλύτερες συνθήκες υγείας

Read More

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

  • Να επεκτείνουμε γεωγραφικά τις δράσεις μας
  • Να διευρύνουμε το φάσμα των υπηρεσιών μας σε περισσότερα πεδία, ομάδες -στόχους και ωφελούμενους
  • Να ενισχύσουμε τα θέματα ισότητας των φύλων
  • Να προάγουμε περαιτέρω την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού
  • Να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος
  • Να ενισχύσουμε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών
  • Να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών

Read More

"ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ"

Explore our Youtube Channel

For Videos related to our activities and concerns, please feel free to visit our Youtube Channel

Go to Channel

Recent News

KE3 - Structural Engineer for the project: TA to the Youth Policy 11th EDF EU Budget Support to Bonaire (Deadline Wednesday 11th August 2022)

Expert Requirements: Qualifications and skills required: A civil engineer with a Masters or equivalent (or, in the absence of a Masters degree, equivalent professional experience) Knowledge of the KVLO standards for physical education housing. General…

KE2 - Youth Policy and Education expert for the project: TA to the Youth Policy 11th EDF EU Budget Support to Bonaire (Deadline Wednesday 11th August 2022)

Expert Requirements: Qualifications and skills required: A Masters degree in one of the following fields: sociology or social sciences or youth, or education/TVET (or, in the absence of a Master’s degree, equivalent professional experience). A…

Team Leader - Budget Support Expert for the project: TA to the Youth Policy 11th EDF EU Budget Support to Bonaire (Deadline Wednesday 11th August 2022)

Expert Requirements: Qualifications and skills required: Have a Master’s degree in economics, or microeconomics, or in public finance or equivalent (or, in the absence of a Master’s degree, equivalent professional experience) General professional experience: Have…