ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Ένας βιώσιμος και δίκαιος κόσμος χωρίς διακρίσεις

Read More

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης των λιγότερο ευνοημένων μέσω της διασφάλισης της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην πληροφορία, στις καλύτερες συνθήκες υγείας

Read More

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

  • Να επεκτείνουμε γεωγραφικά τις δράσεις μας
  • Να διευρύνουμε το φάσμα των υπηρεσιών μας σε περισσότερα πεδία, ομάδες -στόχους και ωφελούμενους
  • Να ενισχύσουμε τα θέματα ισότητας των φύλων
  • Να προάγουμε περαιτέρω την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού
  • Να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος
  • Να ενισχύσουμε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών
  • Να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών

Read More

"ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ"

Explore our Youtube Channel

For Videos related to our activities and concerns, please feel free to visit our Youtube Channel

Go to Channel

Recent News

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων για Επαγγελματίες του Αθλητισμού ΙΙ (Funmilies)

Η ANCE στο πλαίσιο του έργου Funmilies διοργανώνει σεμινάριο σχετικά με τον διαγενεακό διάλογο και τη συμμετοχή ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε αθλητικές δραστηριότητες. Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες του αθλητισμού και θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις…

ΝΕΟ ΕΡΓΟ FWC ΣΤΟ ΜΠΕΝΙΝ

Ανακοινώνουμε με χαρά  το νέο έργο που κέρδισε η Κοινοπραξία της  ANCE με τίτλο "Ανάπτυξη προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της τεχνικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στο Μπενίν"  στο πλαίσιο του FWC SIEA 2018 –…

Νέο έργο: Integrating sustainability in athletes’ dietary choices (Sustdiet)

Ανακοινώνουμε με χαρά τη συμμετοχή της ANCE στο έργο " Integrating sustainability in athletes’ dietary choices (Sustdiet)", που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+! Επιδιώκοντας να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της στρατηγικής F2F για την προώθηση…