ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Ένας βιώσιμος και δίκαιος κόσμος χωρίς διακρίσεις

Read More

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης των λιγότερο ευνοημένων μέσω της διασφάλισης της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην πληροφορία, στις καλύτερες συνθήκες υγείας

Read More

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

  • Να επεκτείνουμε γεωγραφικά τις δράσεις μας
  • Να διευρύνουμε το φάσμα των υπηρεσιών μας σε περισσότερα πεδία, ομάδες -στόχους και ωφελούμενους
  • Να ενισχύσουμε τα θέματα ισότητας των φύλων
  • Να προάγουμε περαιτέρω την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού
  • Να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος
  • Να ενισχύσουμε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών
  • Να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών

Read More

"ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ"

Explore our Youtube Channel

For Videos related to our activities and concerns, please feel free to visit our Youtube Channel

Go to Channel

Recent News

Key Expert 2 - (CAT II) for the project: Final Evaluation - Enhancing Access of Children to Education and Fighting Child Labour in Egypt (Deadline 6th December 2020)

Requirements: Qualifications and skills A MA Degree in a domain relevant to the assignment (e.g. Business or Public Administration, Economics, Education, Law, or Social Sciences) or, in its absence, a Bachelor Degree and an additional…

Key Expert 1 -Team Leader (CAT I) for the project: Final Evaluation - Enhancing Access of Children to Education and Fighting Child Labour in Egypt (Deadline 6th December 2020)

Requirements: Qualifications and skills required: The expert should have at least a Master's Degree in a domain relevant to the assignment (e.g. Business or Public Administration, Economics, Education, Law, or Social Sciences) or, in its…

KE6 Expert in Law – Cat II for the project: Grants evaluation and management system for Ukrainian Cultural Foundation (Deadline 2nd December 2020)

Requirements Qualifications and skills required All experts shall have at least a master's degree in fields relevant for their assignment (IT, STEM, education, social sciences, law, or equivalent) or, in its absence, at least 4…