ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Ένας βιώσιμος και δίκαιος κόσμος χωρίς διακρίσεις

Read More

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης των λιγότερο ευνοημένων μέσω της διασφάλισης της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην πληροφορία, στις καλύτερες συνθήκες υγείας

Read More

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

  • Να επεκτείνουμε γεωγραφικά τις δράσεις μας
  • Να διευρύνουμε το φάσμα των υπηρεσιών μας σε περισσότερα πεδία, ομάδες -στόχους και ωφελούμενους
  • Να ενισχύσουμε τα θέματα ισότητας των φύλων
  • Να προάγουμε περαιτέρω την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού
  • Να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος
  • Να ενισχύσουμε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών
  • Να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών

Read More

"ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ"

Explore our Youtube Channel

For Videos related to our activities and concerns, please feel free to visit our Youtube Channel

Go to Channel

Recent News

SIGWAY FOCUS GROUPS

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι ομάδες εστίασης (focus groups) στο πλαίσιο του έργου SIGWAY. Τα focus groups πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο Απριλίου-Μαΐου, με εκπροσώπηση 48 Ενδιαφερομένων τόσο από τις χώρες της κοινοπραξίας όσο και από άλλες…

Γνωρίστε το πρόγραμμα U4EU 2.0 - Η νεολαία διαμορφώνει το αύριο της Ευρώπης!

Το U4EU 2.0 είναι ένα συνεργατικό έργο στο οποίο συμμετέχουν οργανισμοί από 9 χώρες εταίρους της ΕΕ. Μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, εργαστηρίων και εκδηλώσεων, στοχεύουμε να εμπλέξουμε τους νέους σε συζητήσεις σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές,…

Mobility for Exchanging Knowledge & Skills

Κινητικότητα για ανταλλαγή γνώσεων και δεξιοτήτων 15-19 Ιουλίου 2024 , Αθήνα Ελάτε μαζί μας για μια συναρπαστική 5ήμερη εκδήλωση αφιερωμένη στη διερεύνηση των πλεονεκτημάτων και των προκλήσεων της αναρρίχησης, αυξάνοντας παράλληλα την ευαισθητοποίηση σχετικά με…