ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Ένας βιώσιμος και δίκαιος κόσμος χωρίς διακρίσεις

Read More

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης των λιγότερο ευνοημένων μέσω της διασφάλισης της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην πληροφορία, στις καλύτερες συνθήκες υγείας

Read More

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

  • Να επεκτείνουμε γεωγραφικά τις δράσεις μας
  • Να διευρύνουμε το φάσμα των υπηρεσιών μας σε περισσότερα πεδία, ομάδες -στόχους και ωφελούμενους
  • Να ενισχύσουμε τα θέματα ισότητας των φύλων
  • Να προάγουμε περαιτέρω την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού
  • Να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος
  • Να ενισχύσουμε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών
  • Να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών

Read More

"ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ"

Explore our Youtube Channel

For Videos related to our activities and concerns, please feel free to visit our Youtube Channel

Go to Channel

Recent News

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΟ "AGE - ALLIANCE FOR GREEN ENTREPRENEURSHIP"

Είσαι εκπαιδευτικ@ ενηλίκων σε θεματικές που αφορούν την πράσινη ανάπτυξη, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα; Σε ενδιαφέρουν οι δυνατότητες της κυκλικής οικονομίας και οι πράσινες δεξιότητες υπό επιχειρηματικό πρίσμα; Τότε αυτή η εκδήλωση είναι για…

Διεθνές Δημοσιογραφικό Φόρουμ στην Αθήνα

Το Διεθνές Δημοσιογραφικό Φόρουμ #iMEdDIJF23, πραγματοποιείται στην Αθήνα, στις 28-30 Σεπτεμβρίου, και δύο μέλη από την ομάδα της ANCE συμμετείχαν! Το Φόρουμ αυτό επικεντρώνεται στους τρόπους με τους οποίους η καινοτομία και η δημοσιογραφία μπορούν…

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ”SUSTDIET-INTEGRATING SUSTAINABILITY IN ATHLETES’ DIETARY CHOICES”

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2023 και στο πλαίσιο του έργου SustDiet ''Integrating Sustainability in Athletes' Dietary Choices – Βιώσιμη Διατροφή για τους Αθλητές», η ANCE πραγματοποίησε την ημερίδα ενημέρωσης του έργου στο Aegean College. Την εκδήλωση…