ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Ένας βιώσιμος και δίκαιος κόσμος χωρίς διακρίσεις

Read More

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης των λιγότερο ευνοημένων μέσω της διασφάλισης της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην πληροφορία, στις καλύτερες συνθήκες υγείας

Read More

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

  • Να επεκτείνουμε γεωγραφικά τις δράσεις μας
  • Να διευρύνουμε το φάσμα των υπηρεσιών μας σε περισσότερα πεδία, ομάδες -στόχους και ωφελούμενους
  • Να ενισχύσουμε τα θέματα ισότητας των φύλων
  • Να προάγουμε περαιτέρω την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού
  • Να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος
  • Να ενισχύσουμε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών
  • Να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών

Read More

"ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ"

Explore our Youtube Channel

For Videos related to our activities and concerns, please feel free to visit our Youtube Channel

Go to Channel

Recent News

Τα πρώτα αποτελέσματα του έργου SIGWAY είναι τώρα διαθέσιμα!

Η Εθνική Έκθεση περιλαμβάνει την επισκόπηση του τωρινού δικτύου των πράσινων διαδρομών και της αθλητικής και σωματικής δραστηριότητας στην #Ισπανία, στο #Βέλγιο, στην #Ιταλία, στην #Σλοβακία, στην #Αυστρία, στην #Ελλάδα και στην #Πορτογαλία. https://bit.ly/3ymXdHU Το εγχειρίδιο περιλμβάνει τις 7 περιπτώσεις των επιτυχημένων αθλητικών…

Εκπαίδευση στα πλαίσια του έργο SOUL SKILLS

Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευσή στα πλαίσια του έργου SOUL SKILLS. Το προσωπικό και οι εκπαιδευτικοί από τις συμμετέχουσες χώρες μοιράστηκαν τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τις δραστηριότητές τους οι οποίοες βασίζονται στην υποστήριξη…

Team of Experts for the project “Strategic/Interim Evaluation of the EU’s support to Technical Vocational Education and Training” in Iraq (Deadline: 28th of February 2023)

Requirements: Qualifications and skills required for the team: The team of experts should have a master degree in Business or Public Administration, Economics, Education, Law, or Social Sciences. General professional experience of the team: The…