ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Ένας βιώσιμος και δίκαιος κόσμος χωρίς διακρίσεις

Read More

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης των λιγότερο ευνοημένων μέσω της διασφάλισης της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην πληροφορία, στις καλύτερες συνθήκες υγείας

Read More

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

  • Να επεκτείνουμε γεωγραφικά τις δράσεις μας
  • Να διευρύνουμε το φάσμα των υπηρεσιών μας σε περισσότερα πεδία, ομάδες -στόχους και ωφελούμενους
  • Να ενισχύσουμε τα θέματα ισότητας των φύλων
  • Να προάγουμε περαιτέρω την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού
  • Να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος
  • Να ενισχύσουμε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών
  • Να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών

Read More

"ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ"

Explore our Youtube Channel

For Videos related to our activities and concerns, please feel free to visit our Youtube Channel

Go to Channel

Recent News

Η ηλεκτρονική έκδοση της "Πιλοτικής Έκθεσης Αξιολόγησης & τα Συμπεράσματα που αντλήθηκαν" κυκλοφόρησε!

Η παρούσα έκθεση αποτελεί το τελικό παραδοτέο του έργου NEST και θα σας δώσει μια επισκόπηση των πιλοτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ιταλία, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ανά χώρα,προτάσεις και…

Το 4ο και τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του έργου NEST κυκλοφόρησε!

Το συγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο θα σας δώσει μια επισκόπηση των βασικών αποτελεσμάτων του έργου NEST καθώς και των αποτελεσμάτων των πιλοτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ιταλία. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάστηκαν…

Τελική Συνάντηση Εταίρων του NEST

Η Τελική Συνάντηση των Εταίρων του έργου NEST πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2022 στην Αθήνα (Ελλάδα), στις εγκαταστάσεις της ANCE! Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να κάνουν μια τελική ανασκόπηση της υλοποίησης του έργου, να…