ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Ένας βιώσιμος και δίκαιος κόσμος χωρίς διακρίσεις

Read More

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης των λιγότερο ευνοημένων μέσω της διασφάλισης της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην πληροφορία, στις καλύτερες συνθήκες υγείας

Read More

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

  • Να επεκτείνουμε γεωγραφικά τις δράσεις μας
  • Να διευρύνουμε το φάσμα των υπηρεσιών μας σε περισσότερα πεδία, ομάδες -στόχους και ωφελούμενους
  • Να ενισχύσουμε τα θέματα ισότητας των φύλων
  • Να προάγουμε περαιτέρω την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού
  • Να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος
  • Να ενισχύσουμε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών
  • Να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών

Read More

"ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ"

Explore our Youtube Channel

For Videos related to our activities and concerns, please feel free to visit our Youtube Channel

Go to Channel

Recent News

Job Opportunity

We're seeking an International Legal Expert in the framework of the project  EQUAL. Interested candidates should submit the following documents: • A detailed CV highlighting relevant experience. • Their offer in EUR. Applications should be…

Τελικη ημεριδα του εργου sustdiet στην αθηνα

Με χαρά σας προσκαλούμε στην τελική ημερίδα του έργου Erasmus+ KA2 Adults, "Integrating Sustainability in Athletes' Dietary Choices (SustDiet) 2021-1-DE02-KA220-ADU-000033782". H ημερίδα απευθύνεται σε σχετικούς με το έργο φορείς, όπως το Υπουργείο Υγείας και Αθλητισμoύ,…

2η συνάντηση των εταίρων του έργου Climb it UP

Η 2η συνάντηση των εταίρων του έργου Climb it UP πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 15 Φεβρουαρίου! Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για όλους τους εταίρους να συζητήσουν την πρόοδο και τις προκλήσεις της ανάπτυξης της έρευνας που…