ΕΡΓΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΡΓΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οδεύοντας προς την ολοκλήρωση του έργου "Ενίσχυση των οργανωτικών και επιχειρησιακών ικανοτήτων της ANCE" το οποίο χρηματοδοτείται από τα EEA Funds με διαχειριστή επιχορήγησης το Ίδρυμα Μποδοσάκη’ και το Solidarity Now θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας τα όσα σημαντικά έχουμε επιτύχει μέσα σε αυτούς τους 7 μήνες από την έναρξη του έργου.
- Δημιουργήσαμε σταθερούς δεσμούς με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δουλεύουν στο πεδίο και μαζί επικαιροποιήσαμε τις ανάγκες διαφόρων ομάδων στόχων (μετανάστες, πρόσφυγες, γυναίκες, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία κλπ.)
- Διευρύναμε το δίκτυο μας μέσω της αλληλεπίδρασης και τη σύναψη συνεργασιών με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από χώρες της ΕΕ και υπό ένταξη χώρες, εθνικά και ξένα πανεπιστήμια, εταιρείες συμβούλων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
- Επανασυστηθήκαμε στο κοινό μας με την νέα μας εταιρική ταυτότητα
- Αναβαθμίσαμε τις οργανωτικές και λειτουργικές διαδικασίες μας
- Εμπλουτίσαμε το ανθρώπινο μας κεφάλαιο
- Συνεχίζουμε με την πιστοποίηση μας με το ISO 9001:2015 και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού μας

Partners

partner partner partner partner partner partner