προγραμμα αναπτυξης ικανοτητων – εργο equal

προγραμμα αναπτυξης ικανοτητων - εργο equal

Η έκδοση του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων στο πλαίσιο του έργου EQUAL είναι πλέον διαθέσιμη!

Το συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα είναι δομημένο γύρω από δύο κύριους πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας ονομάζεται "Ισότητα των Φύλων και Καταπολέμηση της Ενδοοικογενειακής Βίας" και οι σχετικές ενότητές του είναι:

- Το ευρωπαϊκό δίκαιο για την προστασία των γυναικών και την καταπολέμηση της ΒΑΠ
- Αποτελεσματική παρακολούθηση και αναφορά των παραβιάσεων των δικαιωμάτων
- Ευαισθητοποίηση των γυναικών όσον αφορά τα δικαιώματά τους
- Παροχή ψυχολογικής, νομικής υποστήριξης και άλλων υπηρεσιών σε γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας
- Εφαρμογή δράσεων για την επανένταξη των γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Ο δεύτερος πυλώνας ονομάζεται "Ενίσχυση της ικανότητας των ΜΚΟ/ΟΚΠ για την παροχή και τη διατήρηση καλύτερων υπηρεσιών προς τις γυναίκες και τα κορίτσια".

Οι σχετικές ενότητές του είναι οι εξής:
- Συνηγορία και επιρροή
- Χρηματοδότηση από το ευρύ κοινό
- Βελτίωση της οικονομικής ικανότητας μέσω επιχορηγήσεων και υποβολής προτάσεων έργων

Το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων θα ξεκινήσει σύντομα στις 3 περιοχές Ferghana, Kashkadarya και Namangan.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο υλικό, κάντε κλικ στο

Translated with DeepL.com (free version)

Partners

partner partner partner partner partner partner