Ευρώπη για όλους? Ευαισθητοποίηση των νέων για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και τους Μετανάστες 2ης Γενιάς (2008-2009)

Στόχος του έργου ήταν η συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες (μετανάστες 2ης γενιάς) στην οργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης γύρω από τα ζητήματα της πολιτιστικής πολυμορφίας και της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας σε τέσσερα κράτη μέλη της Ε.Ε. (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ρουμανία) και μίας υποψήφιας προς ένταξη χώρας (Τουρκία).

Οι μετανάστες 2ης γενιάς στις χώρες των εταίρων αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα μεγαλώνοντας ως “Ευρωπαίοι πολίτες” χωρίς πραγματικά δικαιώματα (και συνήθως χωρίς ιθαγένεια/ υπηκοότητα) και προσπαθώντας να ενώσουν δύο κόσμους στη δική τους ατομική εθνική ταυτότητα.

Στο έργο συμμετείχαν 100 νέοι μετανάστες 2ης γενιάς, 16-25 ετών (20 από κάθε χώρα) οι οποίοι έλαβαν μέρος στις ακόλουθες δράσεις:

  • Εργαστήρια τέχνης σε κάθε χώρα εταίρο (π.χ. θεατρικό παιχνίδι, μουσική hip-hop, videos, φωτογραφία, κλπ) με αντικείμενα όπως η εθνική ταυτότητα και η πολιτιστική πολυμορφία.
  • Διοργάνωση, από τους ίδιους τους νέους, ενός διεθνούς φεστιβάλ, στην Ελλάδα, το οποίο συγκέντρωσε όλες τις μορφές πολιτιστικής έκφρασης που έχουν αναπτυχθεί σε κάθε χώρα εταίρο (στα εργαστήρια), με στόχο την ενημέρωση περισσότερων νέων και του ευρύτερου κοινού, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες 2ης γενιάς μεγαλώνοντας στην Ε.Ε.
  • Οργάνωση καμπάνιας ευαισθητοποίησης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες 2ης γενιάς, με στόχο τους νέους γενικότερα (δικτυακός τόπος για την επικοινωνία νέων μεταναστών 2ης γενιάς από διάφορες χώρες, παραγωγή και διανομή fanzine, παραγωγή flyer, συνέντευξη τύπου, κλπ).

Το έργο συγχρηματοδoτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πρόγραμμα «Νέα Γενιά Δράση»)

Partners

partner partner partner partner partner partner