Διαπολιτισμικές ανταλλαγές για ίσες ευκαιρίες (2007-2008)

Σκοπός του έργου ήταν να προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην περιοχή της Μεσογείου, μέσω της ενδυνάμωσης των ικανοτήτων (capacity building) νέων γυναικών που δραστηριοποιούνται στην κοινωνία των πολιτών (στην Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτο, Ιταλία και Μαρόκο) με αντικείμενο την προώθηση των ίσων ευκαιριών.

Το έργο που συγχρηματοδοτήθηκε από το Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures επικεντρώθηκε στην ίδρυση ενός δικτύου οργανώσεων για την ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης του κοινού για τη θέση των γυναικών στη Μεσόγειο.

Μέσω της συμμετοχής στα εργαστήρια ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building workshops) και το διεθνές συνέδριο του έργου, νέες γυναίκες-μέλη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (25-35 ετών), ενίσχυσαν τις ικανότητες τους στη διαχείριση έργων και στο advocacy, αντάλλαξαν καλές πρακτικές και εφοδιάστηκαν με τα κατάλληλα εργαλεία για να εργαστούν για τη βελτίωση της θέση των γυναικών στην χώρα τους και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

Partners

partner partner partner partner partner partner