Προώθηση της κινητικότητας των ηλικιωμένων στην Ευρώπη (2004-2005)

Το έργο υλοποιήθηκε από την ANCE με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής – Πρόγραμμα ENEA) σε τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία και Φιλανδία) προωθώντας την ανταλλαγή εμπειριών και κοινωνικοπολιτικών πρακτικών που αφορούν στην Τρίτη Ηλικία μεταξύ Βορρά και Νότου της Ευρώπης.

Στόχος του έργου ήταν η ενθάρρυνση των ηλικιωμένων να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα ώστε να αρχίσουν και πάλι να εργάζονται και να παίζουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην κοινωνία, ενδυναμώνοντας τις σχέσεις τους με τις νεότερες γενιές.

Οι δραστηριότητες του έργου περιλάμβαναν:

  • την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα απασχόλησης και κινητικότητας των ηλικιωμένων
  • την οργάνωση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ειδικά για ηλικιωμένους (εκμάθηση αγγλικής γλώσσας, χρήση και συνομιλία μέσω διαδικτύου)
  • τη διεξαγωγή έρευνας για τα είδη χειροτεχνίας «προς εξαφάνιση» και την λειτουργία αντίστοιχων εκπαιδευτικών εργαστηρίων, σε συμβατική και ηλεκτρονική μορφή
  • την οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων των συμμετεχόντων ηλικιωμένων στην Ελλάδα και τη Γερμανία
  • τη δημιουργία ιστοσελίδας που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, βάση δεδομένων με βιογραφικά σημειώματα ατόμων άνω των 55 ετών που ενδιαφέρονται να εργαστούν στο εξωτερικό, «ηλεκτρονικό καφενείο», κ.α.

Partners

partner partner partner partner partner partner