Υποστήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας σε απομακρυσμένες επαρχίες του Ουζμπεκιστάν (2009-2011)

Στόχος του έργου ήταν η ενδυνάμωση των μη κυβερνητικών και επαγγελματικών οργανώσεων για την παροχή υπηρεσιών προώθησης της επιχειρηματικότητας των γυναικών και των νέων στις επαρχίες Surkhandarya (Baysyn) και Djizzak (Pakhtakor) του Ουζμπεκιστάν. Πιο συγκεκριμένα, το έργο στόχευε:

  • στην ενημέρωση των γυναικών και των νέων σχετικά με τις ευκαιρίες αυτό-απασχόλησης.
  • στην ενίσχυση των γνώσεων των γυναικών και των νέων σε θέματα ίδρυσης μιας επιχείρησης (νομικό πλαίσιο, πηγές χρηματοδότησης, κοστολόγηση, θέματα ποιότητας, κλπ)
  • στη διάχυση των πρακτικών business coaching για την βελτίωση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας.
  • Στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων του Business Women Association of Uzbekistan (BWA) και του Uzbek Association of Consulting Engineers (UZACE) καθώς και στην προώθηση και υποστήριξη επιχειρηματιών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
  • στην αύξηση των επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ Ουζμπέκικων και Ελληνικών ΜΜΕ.

Οι κύριες δράσεις του έργου περιελάμβαναν:

  • την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας των γυναικών και των νέων στις επαρχίες Surkhandarya και Djizzak του Ουζμπεκιστάν
  • την οργάνωση εκπαίδευσης εκπαιδευτών στη χρήση εργαλείων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας
  • την ενδυνάμωση των ικανοτήτων του UZACE και του BWA της Τασκένδης και των περιφερειακών γραφείων
  • την πιλοτική εφαρμογή οικοδόμησης συνεργιών και business coaching στις επαρχίες Surkhandarya και Djizzak
  • τη δικτύωση των συμμετεχόντων φορέων και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Institution Building Partnership Programme - Πρόγραμμα Υποστήριξης της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών πρωτοβουλιών).

Partners

partner partner partner partner partner partner