Το Erasmus+ Sport έργο “Green Tick” εξετάζει εάν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι ψηφιακές εφαρμογές που σχετίζονται με την υγεία, τη διατροφή και τον αθλητισμό είναι χρήσιμα, αξιόπιστα και έγκυρα. Το έργο "Green Tick" λειτουργεί ως ένα εργαλείο ανίχνευσης και, σε κάποιο σημείο, ως μηχανισμός ελέγχου.

Το έργο επιδιώκει να δημιουργήσει έναν οργανισμό-ομπρέλα για τη σηματοδότηση (Green Tick) λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακών εφαρμογών που μοιράζονται επαληθεύσιμο και αξιόπιστο περιεχόμενο σχετικά με την υγεία, τη διατροφή και τον αθλητισμό. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκει να ενισχύσει τις γνώσεις που σχετίζονται με τη σωματική άσκηση, την υγεία και τη διατροφή και κατά συνέπεια, να διασφαλίσει την αύξηση της συμμετοχής στον αθλητισμό των νέων με υγιή και ασφαλή τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ, παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές, κατάρτιση και μηχανισμούς ελέγχου.

Πιο αναλυτικά, το έργο στοχεύει:

(α) στην κάλυψη της έλλειψης κατευθυντήριων γραμμών τόσο για τους χρήστες, όσο και για τους δημιουργούς περιεχομένου και τους προγραμματιστές εφαρμογών,

(β) στην παροχή ποιοτικής κατάρτισης τόσο για τους χρήστες όσο και για τους δημιουργούς περιεχομένου, ενισχύοντας έτσι την αξιοπιστία, την επαληθευσιμότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών, εικόνας και βίντεο που παράγονται από δημιουργούς περιεχομένου μέσων κοινωνικής δικτύωσης και προγραμματιστές εφαρμογών,

γ) στον καθορισμό κριτηρίων για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις ψηφιακές εφαρμογές όσον αφορά την παραγωγή αξιόπιστων, επαληθεύσιμων και μη βλαπτικών πληροφοριών, εικόνας και βίντεο,

δ) στη δημοσίευση έκθεσης για αξιόπιστες ή μη αξιόπιστες πληροφορίες που παρέχονται από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακές εφαρμογές. Στη συνέχεια, τα θετικά παραδείγματα θα σηματοδοτηθούν με ένα Green Tick,

(ε) στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των νέων και της συμμετοχής τους στη σωματική άσκηση.

 

Διάρκεια έργου: 24 μήνες (Ιανουάριος 2024 - Δεκέμβριος 2025)

Κοινοπραξία: ANCE, Bolu Provincial Directorate of Youth and Sport (συντονιστής), Sport Evolution Alliance

CEIPES ETS, Fitnes zveza Slovenije, Bandırma Onyedi Eylül University, Universidad de Sevilla

 

*Ελληνικός τίτλος: Κανονισμός και συστηματοποίηση του περιεχομένου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακών εφαρμογών

που σχετίζονται με την υγεία, τη διατροφή και τον αθλητισμό

Partners

partner partner partner partner partner partner