ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΚΟΛΑ

Project & Communication Manager

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΚΟΛΑ

Project & Communication Manager

MA στις Σπουδές Παγκοσμιοποίησης και Ανάπτυξης (Πανεπιστήμιο του Maastricht), BA στην Κοινωνιολογία με ειδίκευση στη Ψυχολογία  (DEREE, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας)

Η Κατερίνα έχει εμπειρία στην ανάπτυξη και υλοποίηση διαφορετικών τύπων έρευνας συμπεριλαμβανομένων μελέτης τεκμηρίωσης, ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Επιπλέον, διαθέτει εξαιρετικές διαπολιτισμικές δεξιότητες, ενώ είναι ειδική στη διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας στις αναπτυσσόμενες χώρες (π.χ. Αφρικανικές χώρες). Τα πεδία ενδιαφέροντός της περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, βιώσιμη ανάπτυξη, πρωτοποριακές καινοτομίες και ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά και διεθνή έργα που στοχεύουν στην ευαισθητοποιήση γύρω από την κλιματική αλλαγή ή την υποστήριξη ευπαθών ομάδων (π.χ. άστεγοι, τοξικοεξαρτημένοι, πρόσφυγες). Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και κατέχει καλή γνώση των Ρωσικών.

Επικοινωνία: Κατερίνα Μπακόλα

Partners

partner partner partner partner partner partner