ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Ένας βιώσιμος και δίκαιος κόσμος χωρίς διακρίσεις

Read More

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης των λιγότερο ευνοημένων μέσω της διασφάλισης της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην πληροφορία, στις καλύτερες συνθήκες υγείας

Read More

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

  • Να επεκτείνουμε γεωγραφικά τις δράσεις μας
  • Να διευρύνουμε το φάσμα των υπηρεσιών μας σε περισσότερα πεδία, ομάδες -στόχους και ωφελούμενους
  • Να ενισχύσουμε τα θέματα ισότητας των φύλων
  • Να προάγουμε περαιτέρω την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού
  • Να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος
  • Να ενισχύσουμε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών
  • Να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών

Read More

"ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ"

Explore our Youtube Channel

For Videos related to our activities and concerns, please feel free to visit our Youtube Channel

Go to Channel

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

EXPERT (CAT III) FOR THE PROJECT: ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER EL PROCESO DE INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN (PRIMERA FASE) DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL VAMOS! , PARAGUAY (DEADLINE 25 NOVEMBER 2019)

Qualification and Skills: At least three (3) years of working experience in the Paraguayan public sector in particular in the definition and coordination of social policies and in particular in social protection systems. Proven experience…

EXPERT (CAT III) FOR THE PROJECT: ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER EL PROCESO DE INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN (PRIMERA FASE) DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL VAMOS! , PARAGUAY (DEADLINE 25 NOVEMBER 2019)

Qualification and Skills: At least three (3) years of working experience in the Paraguayan public sector in particular in the definition and coordination of social policies and in particular in social protection systems. Proven experience…

EXPERT (CAT III) FOR THE PROJECT: ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER EL PROCESO DE INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN (PRIMERA FASE) DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL VAMOS! , PARAGUAY (DEADLINE 25 NOVEMBER 2019)

Qualification and Skills: At least three (3) years of working experience in the Paraguayan public sector in particular in the definition and coordination of social policies and in particular in social protection systems. Proven experience…