ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Ένας βιώσιμος και δίκαιος κόσμος χωρίς διακρίσεις

Read More

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης των λιγότερο ευνοημένων μέσω της διασφάλισης της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην πληροφορία, στις καλύτερες συνθήκες υγείας

Read More

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

  • Να επεκτείνουμε γεωγραφικά τις δράσεις μας
  • Να διευρύνουμε το φάσμα των υπηρεσιών μας σε περισσότερα πεδία, ομάδες -στόχους και ωφελούμενους
  • Να ενισχύσουμε τα θέματα ισότητας των φύλων
  • Να προάγουμε περαιτέρω την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού
  • Να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος
  • Να ενισχύσουμε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών
  • Να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών

Read More

"ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ"

Explore our Youtube Channel

For Videos related to our activities and concerns, please feel free to visit our Youtube Channel

Go to Channel

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΝΕΟ ΕΡΓΟ FWC ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ

Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο του Μαρόκου «Suivi de la mise en œuvre de la troisieme phase du Programme d’appui de l’UE à la Stratégie d’alphabétisation au Maroc” («Παρακολούθηση της εφαρμογής της τρίτης φάσης…

ΝΕΟ ΕΡΓΟ FWC ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο της Παραγουάης “Improving the Educational Quality through the Design of the New Initial Teacher Training and the Preparation of the New Master Plan for the Training and Pedagogical Practice…

EVENT EXPERT FACILITATOR/ TRAINER (PROJECT: Strengthening the EU-Turkey civil society cooperation for the support of integration of refugees and migrants) ATHENS, GREECE (DEADLINE: 16TH SEPTEMBER 2019)

Qualifications & Skills At least Master’s Degree Academic level Event and project management skills Presentation and organization skills Computer literacy Professional Experience At least 1 year of professional experience in project/ event management; Experience of…