ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Ένας βιώσιμος και δίκαιος κόσμος χωρίς διακρίσεις

Read More

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης των λιγότερο ευνοημένων μέσω της διασφάλισης της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην πληροφορία, στις καλύτερες συνθήκες υγείας

Read More

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

  • Να επεκτείνουμε γεωγραφικά τις δράσεις μας
  • Να διευρύνουμε το φάσμα των υπηρεσιών μας σε περισσότερα πεδία, ομάδες -στόχους και ωφελούμενους
  • Να ενισχύσουμε τα θέματα ισότητας των φύλων
  • Να προάγουμε περαιτέρω την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού
  • Να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος
  • Να ενισχύσουμε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών
  • Να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών

Read More

"ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ"

Explore our Youtube Channel

For Videos related to our activities and concerns, please feel free to visit our Youtube Channel

Go to Channel

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Key Expert 2-Social Protection Training Expert for the project: “Technical Support to the National Social Protection Policy of the Gambia” (Deadline 4 February 2019)

(i)Qualifications and Skills At least a Master's Degree equivalent (university or similar institution or a recognised professional qualification) in Social Policy, Social Security, Social Protection, or any relevant field related to the sector of this…

Key Expert 1-Team Leader & Social Protection Expert for the project: “Technical Support to the National Social Protection Policy of the Gambia” (Deadline 4 February 2019)

(i)Qualifications and Skills At least a Master's Degree or equivalent (university or similar institution or a recognised professional qualification) in Social Protection, Social Security or any relevant field related to the sector of this contract.…

Key Expert 3- for the project: “Final Evaluation of the Health Sector Policy Support Programme II (HSPSP II) and the Philippine Health Sector Reform Contract (PHSRC)” (Deadline 23 January 2019)

 (i)Qualifications and Skills The expert should have at least a Master's Degree in a discipline relevant to the assignment - or in its absence, equivalent professional experience above the requirements listed below will be considered…