ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Ένας βιώσιμος και δίκαιος κόσμος χωρίς διακρίσεις

Read More

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης των λιγότερο ευνοημένων μέσω της διασφάλισης της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην πληροφορία, στις καλύτερες συνθήκες υγείας

Read More

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

  • Να επεκτείνουμε γεωγραφικά τις δράσεις μας
  • Να διευρύνουμε το φάσμα των υπηρεσιών μας σε περισσότερα πεδία, ομάδες -στόχους και ωφελούμενους
  • Να ενισχύσουμε τα θέματα ισότητας των φύλων
  • Να προάγουμε περαιτέρω την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού
  • Να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος
  • Να ενισχύσουμε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών
  • Να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών

Read More

"ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ"

Explore our Youtube Channel

For Videos related to our activities and concerns, please feel free to visit our Youtube Channel

Go to Channel

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Expert 3 (Cat II): Spécialiste en suivi-évaluation pour le projet: ““Expertise court terme auprès du Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme et réalisation d'une étude baseline des indicateurs de la SNCT et du PAIC GC” (Deadline 14th March 2019)

(i)Qualifications & Skills A university degree bac +5 at least in sociology, political science, economics, law, social sciences or an equivalent degree; A good knowledge of culture and cultural operators in Burkina Faso.  (ii) General…

Expert 2 (Cat II): Spécialiste financier des projets de développement, idéalement culturel pour le projet: “Expertise court terme auprès du Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme et réalisation d'une étude baseline des indicateurs de la SNCT et du PAIC GC” (Deadline 14th March 2019)

(i)Qualifications & Skills He or she must have: A university degree bac +5 at least in economics, finance, management and development management or other relevant fields; good knowledge of management of cultural projects.  (ii) General…

Expert 1 (Cat I): Chef de mission, spécialiste en planification et gestion du développement culturel pour le projet: “Expertise court terme auprès du Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme et réalisation d'une étude baseline des indicateurs de la SNCT et du PAIC GC” (Deadline 14th March 2019)

  (i)Qualifications & Skills He or she must have: A university degree bac +5 at least in management, applied economics, planning, cultural industries, social sciences or an equivalent degree with demonstrated knowledge in the development of…