ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Ένας βιώσιμος και δίκαιος κόσμος χωρίς διακρίσεις

Read More

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης των λιγότερο ευνοημένων μέσω της διασφάλισης της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην πληροφορία, στις καλύτερες συνθήκες υγείας

Read More

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

  • Να επεκτείνουμε γεωγραφικά τις δράσεις μας
  • Να διευρύνουμε το φάσμα των υπηρεσιών μας σε περισσότερα πεδία, ομάδες -στόχους και ωφελούμενους
  • Να ενισχύσουμε τα θέματα ισότητας των φύλων
  • Να προάγουμε περαιτέρω την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού
  • Να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος
  • Να ενισχύσουμε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών
  • Να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών

Read More

"ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ"

Explore our Youtube Channel

For Videos related to our activities and concerns, please feel free to visit our Youtube Channel

Go to Channel

Recent News

Team of 4 Key Experts (Cat II) for the project: “ACTIVACIÓN DE MICROREDES DE SERVICIOS EN LOS 4 TERRITORIOS DEMOSTRATIVOS DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL Vamos” (Deadline Monday 27th September 2022)

Team Requirements: Qualifications and skills required: Formación de nivel académico, o experiencia profesional equivalente, en ciencias sociales, de la salud, económicas o afines, directamente relacionadas con esta colaboración. Se considera equivalente al menos 6 años…

Ημερίδα Ενημέρωσης: FUNMILIES -Διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες για την ενεργό και υγιή γήρανση

H Athens Network of Collaborating Experts σας προσκαλεί στην Ημερίδα Ενημέρωσης για το έργο Funmilies: «Διαγενεακές Αθλητικές Δραστηριότητες για την ενεργό και υγιή γήρανση». Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας -…

Team of Experts in Evaluations for the project: “Final Evaluation – TECHNICAL ASSISTANCE FOR A MORE PRACTICE ORIENTED VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION IN LEBANON” (Deadline Monday 21st September 2022)

Team Requirements: Qualifications and skills required: All members of the team must possess a Bachelors or Masters degree in a humanities field such as education, economics or sociology or similar and possess 12 years professional…