ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Ένας βιώσιμος και δίκαιος κόσμος χωρίς διακρίσεις

Read More

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης των λιγότερο ευνοημένων μέσω της διασφάλισης της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην πληροφορία, στις καλύτερες συνθήκες υγείας

Read More

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

  • Να επεκτείνουμε γεωγραφικά τις δράσεις μας
  • Να διευρύνουμε το φάσμα των υπηρεσιών μας σε περισσότερα πεδία, ομάδες -στόχους και ωφελούμενους
  • Να ενισχύσουμε τα θέματα ισότητας των φύλων
  • Να προάγουμε περαιτέρω την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού
  • Να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος
  • Να ενισχύσουμε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών
  • Να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών

Read More

"ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ"

Explore our Youtube Channel

For Videos related to our activities and concerns, please feel free to visit our Youtube Channel

Go to Channel

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Νέο έργο!!

Η ANCE συμμετέχει ως εταίρος στο νέο πρόγραμμα με τίτλο: “Τεχνική βοήθεια για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του συστήματος κοινωνικής προστασίας στην Γκάνα μέσω της υποστήριξης του Υπουργείου Φύλου, Παιδιών και Κοινωνικής…

Νέο έργο!!!

Η ANCE συμμετέχει ως εταίρος στο νέο πρόγραμμα με τίτλο: “Skills Matching and Real-Time LMI”. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και αφορά την προτεραιότητα 3 (Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της παροχής…

Έναρξη online ψηφοφορίας για τη χρηματοδότηση ΜΚΟ - Συμμετοχή ANCE

Αγαπητοί/αγαπητές, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, ο οργανισμός μας ANCE, συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής Προγραμμάτων ΜΚΟ προς χρηματοδότηση για το έτος 2017, που διοργανώνει η εταιρία Global Sustain. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμά μας…