ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Ένας βιώσιμος και δίκαιος κόσμος χωρίς διακρίσεις

Read More

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης των λιγότερο ευνοημένων μέσω της διασφάλισης της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην πληροφορία, στις καλύτερες συνθήκες υγείας

Read More

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

  • Να επεκτείνουμε γεωγραφικά τις δράσεις μας
  • Να διευρύνουμε το φάσμα των υπηρεσιών μας σε περισσότερα πεδία, ομάδες -στόχους και ωφελούμενους
  • Να ενισχύσουμε τα θέματα ισότητας των φύλων
  • Να προάγουμε περαιτέρω την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού
  • Να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος
  • Να ενισχύσουμε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών
  • Να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών

Read More

"ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ"

Explore our Youtube Channel

For Videos related to our activities and concerns, please feel free to visit our Youtube Channel

Go to Channel

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Key Expert (CAT I) for the project: Final evaluation of Support to Technical and Vocational Education and Training (STVET) in Mongolia (Deadline 28th January 2020)

Minimum requirements Education: Master Degree in Sociology, Management, Education and Labour or relevant to the assignment. The expert shall have a cumulative professional experience of at least 15 years or equivalent professional experience of at…

Η ANCE έγινε μέλος του Δικτύου εταιριών "Diversity in the Workplace".

Η ANCE θέλοντας να συμβάλει στη διάδοση & στήριξη του μηνύματος της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης, έγινε μέλος του Δικτύου εταιριών Diversity in the Workplace. Υπογράφοντας τη χάρτα της Διαφορετικότητας, η οργάνωση αναλαμβάνει να: Προχωρήσει…

Νέο έργο "Πολλαπλή νοημοσύνη – Μια νέα προσέγγιση για αποτελεσματική εκπαίδευση"

Η ANCE ανακοινώνει με χαρά την υπογραφή της νέας σύμβασης για το  έργο "Πολλαπλή νοημοσύνη – Μια νέα προσέγγιση για αποτελεσματική εκπαίδευση" υπό το πρόγραμμα  ERASMUS+! Το έργο θα διαρκέσει μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022 και  στόχος…