ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Ένας βιώσιμος και δίκαιος κόσμος χωρίς διακρίσεις

Read More

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης των λιγότερο ευνοημένων μέσω της διασφάλισης της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην πληροφορία, στις καλύτερες συνθήκες υγείας

Read More

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

  • Να επεκτείνουμε γεωγραφικά τις δράσεις μας
  • Να διευρύνουμε το φάσμα των υπηρεσιών μας σε περισσότερα πεδία, ομάδες -στόχους και ωφελούμενους
  • Να ενισχύσουμε τα θέματα ισότητας των φύλων
  • Να προάγουμε περαιτέρω την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού
  • Να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος
  • Να ενισχύσουμε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών
  • Να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών

Read More

"ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ"

Explore our Youtube Channel

For Videos related to our activities and concerns, please feel free to visit our Youtube Channel

Go to Channel

Recent News

KE6 - Specialist in Vocational education and training (Cat I) “Technical Assistance facility for Africa-EU partnership in the field of human development” Home-Based/Brussels (Deadline: Tuesday 7th December 2021)

Requirements:   Qualifications and skills required: Master’s Degree or above in education or equivalent. An additional qualification in VET reforms with a focus on Africa and/or EU policy towards Africa, will be considered as a…

KE5 - Specialist in Health (Cat I) “Technical Assistance facility for Africa-EU partnership in the field of human development” Home-Based/Brussels (Deadline: Tuesday 7th December 2021)

Requirements:   Qualifications and skills required: Master’s Degree or above in health or related area. A qualification in public health will be considered as a strong asset. Knowledge of European Commission policy in the concerned…

KE4 - Specialist in Research and Innovation (Cat I) “Technical Assistance facility for Africa-EU partnership in the field of human development” Home-Based/Brussels (Deadline: Tuesday 7th December 2021)

Requirements:   Qualifications and skills required: Master’s degree or equivalent in Science, Technology and Innovation (STI) or other relevant disciplines such as international relations/ development; focus on Africa and/or EU policy towards Africa, will be…