ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Ένας βιώσιμος και δίκαιος κόσμος χωρίς διακρίσεις

Read More

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης των λιγότερο ευνοημένων μέσω της διασφάλισης της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην πληροφορία, στις καλύτερες συνθήκες υγείας

Read More

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

  • Να επεκτείνουμε γεωγραφικά τις δράσεις μας
  • Να διευρύνουμε το φάσμα των υπηρεσιών μας σε περισσότερα πεδία, ομάδες -στόχους και ωφελούμενους
  • Να ενισχύσουμε τα θέματα ισότητας των φύλων
  • Να προάγουμε περαιτέρω την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού
  • Να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος
  • Να ενισχύσουμε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών
  • Να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών

Read More

"ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ"

Explore our Youtube Channel

For Videos related to our activities and concerns, please feel free to visit our Youtube Channel

Go to Channel

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΝΕΟ FWC ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο στο Πακιστάν με τίτλο «External performance monitoring  of the Balochistan Rural Development & Community Empowerment (BRACE) Programme” - Εξωτερική παρακολούθηση απόδοσης του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Κοινοτικής Ενδυνάμωσης του…

Expert Cat (II) – Key Expert/Civil engineer for the project “Assessment of the quality, safety and accessibility of current microbiological services” in Montenegro (Deadline 17th July 2019)

(i) Qualifications & Skills At least Master’s Degree Academic level in architecture or civil engineering, or equivalent professional experience of not less than 15 years Report-writing skills Computer literacy (ii) General Experience At least 6…

Expert (Cat I) - Team Leader/Microbiology expert for the project “Assessment of the quality, safety and accessibility of current microbiological services” in Montenegro (Deadline 17th July 2019)

(i) Qualifications & Skills University degree of medical background. At least Master’s Degree Academic level in microbiology Adult training and facilitation skills Team management skills Communication and presentation skills Report writing skills Computer literacy (ii)…