ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Στείλτε μας το βιογραφικό σας!

Ψάχνουμε για έμπειρους συμβούλους σε όλους τους τομείς του Lot 4: Εκπαίδευση, ΕΕΚ, Δια Βίου Μάθηση, Κοινωνική Ένταξη, Πολιτισμός, Υγεία, Έρευνα και Καινοτομία.Εάν ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε στείλτε μας το βιογραφικό σας στη διεύθυνση:
FwcLot4@ance-hellas.org.

 

Ευκαιρίες
View All

 

 

Νέες Ευκαιρίες Εργασίας
Framework Contract Manager
Location: Athens, Greece

Location: Gambia, Deadline:
4 February 2019
Key expert 1
Location: Gambia, Deadline:
4 February 2019
Location: Philippines, Deadline: 23 January 2019
Location: Philippines, Deadline:
23 January 2019  

Key expert 1
Location: Philippines, Deadline: 23 January 2019

View All

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

partner partner partner partner partner partner