Η Athens Network of Collaborating Experts ζητά Υπεύθυνο Διοικητικής Υποστήριξης.

Η Athens Network of Collaborating Experts ζητά Υπεύθυνο Διοικητικής Υποστήριξης.

Αρμοδιότητες- Καθήκοντα

Ο κάτοχος της θέσης καλείται να διασφάλισει την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου και τη διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών και των έργων του οργανισμού.

Πιο αναλυτικά θα είναι υπεύθυνος για:

 • Τη διοικητική υποστήριξη των έργων του οργανισμού
 • Την ενημέρωση των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του οργανισμού
 • Την προετοιμασία των οικονομικών και διοικητικών αναφορών του οργανισμού
 • Την ενημέρωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ιστότοπου του οργανισμού
 • Την παρακολούθηση των αποθεμάτων αναλωσίμων και ειδών γραφείου, την καταχώρηση παραγγελιών
 • Την επικοινωνία με το λογιστήριο
 • Την επικοινωνία με δημόσιους φορείς
 • Το χειρισμό Τηλεφωνικού Κέντρου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος Πτυχίου AEI
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση πακέτου Microsoft Office
 • Προηγούμενη τουλάχιστον 3ετής επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων
 • Μόνιμη και άμεση απασχόληση

Η θέση αναφέρεται στο Γενικό Διευθυντή του Φορέα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα υπόψιν κας Ειρήνης Βλαχάκη, evlachaki@ance-hellas.org μέχρι και τις 10/10/2019

Partners

partner partner partner partner partner partner