28-06-2018 – Η πρώτη συνάντηση των εταίρων της  κοινοπραξίας για το FWC SIEA LOT 4 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα

28-06-2018 – Η πρώτη συνάντηση των εταίρων της  κοινοπραξίας για το FWC SIEA LOT 4 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα

Η Κοινοπραξία ANCE πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη της συνάντηση για την υλοποίηση της νέας Σύμβασης Πλαίσιο SIEA 2018,  LOT 4 (Ανθρώπινη Ανάπτυξη και Ασφάλεια). Η πλειοψηφία των 16 εταίρων της κοινοπραξίας συμμετείχε στη συνάντηση, στην  οποία προήδρευσε η κ. Λόλα Λυμπεροπούλου, Framework Contractor Director για την ANCE. Η συνάντηση ήταν μια ευκαιρία για όλους τους εταίρους να συναντηθούν, να παρουσιάσουν τους φορείς τους και να κατανοήσουν τη λειτουργία της Σύμβασης Πλαίσιο σε όλα της τα στάδια: από την προετοιμασία των προσφορών παροχής υπηρεσιών μέχρι την επιτυχή υλοποίηση των έργων. Συζητήθηκαν και αναλύθησαν επίσης θέματα που σχετίζονται με τα οικονομικά,την ευαισθητοποίηση και την προβολή, καθώς και την εσωτερική εκπαίδευση.

 

 

 

 

 

 

Partners

partner partner partner partner partner partner