2Η ΜΕΡΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ U4EU

2Η ΜΕΡΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ U4EU

"Οι νέοι συζητούν το μέλλον της Ευρώπης"

Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη σειρά γυρισμάτων για το έργο U4ΕU.  Εννιά νέοι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τις απόψεις τους και τις ανησυχίες τους σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ευχαριστούμε πολύ το Μύρτιλλο για το καλωσόρισμα και την ομάδα των Cinergies για τη βιντεοσκόπηση!

  • Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το έργο U4EU project, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.u4euproject.eu/
  • Instagram : https://www.instagram.com/u4euproject/

#youth4E

Partners

partner partner partner partner partner partner