Η ANCE συμμετέχει σε διήμερο εργαστήριο με θέμα την ευαισθητοποίηση του κοινού για το έργο «Migration Network for Asylum Seekers and Migrants in Europe and Turkey»

Η ANCE συμμετέχει σε διήμερο εργαστήριο με θέμα την ευαισθητοποίηση του κοινού για το έργο

Το Global Political Trends Center διοργανώνει ένα διήμερο θεματικό εργαστήριο στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο του έργου.

Ο κύριος στόχος του διήμερου θεματικού εργαστηρίου είναι η παρουσίαση του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της κριτικής αξιολόγησης του έργου στο σύνολό του, με σκοπό την ευαισθητοποίηση, την παροχή γνώσης σχετικά με το ευρύτερο φαινόμενο της μετανάστευσης με ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του εργαστηρίου είναι: α) Διάλογος μεταξύ δημόσιων υπαλλήλων και μεταναστών / προσφύγων, β) ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συμμόρφωση της Τουρκίας με τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με τη μετανάστευση, γ) προβολή των ζητημάτων και των ανησυχιών των μεταναστευτικών/προσφυγικών κοινοτήτων στην Τουρκία και την Ελλάδα.

Στη διάρκεια του εργαστηρίου, μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας στο Μεταναστευτικό: Παλιά προβλήματα και Νέα Γνώση, Διαχείριση της Μετανάστευσης στην Ελλάδα και Τουρκία, Ζητήματα μεταναστών και προσφύγων στην Τουρκία, Οι Προκλήσεις των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, Τρόποι βελτίωσης των συστημάτων διαχείρισης μετανάστευσης ΕΕ και Τουρκίας, οι Αντιλήψεις του κοινού για τους Κανονισμούς Μετανάστευσης της ΕΕ και οι ανησυχίες των μεταναστών και των κοινοτήτων τους.

Στο τέλος, το εργαστήριο θα καταλήξει σε Συστάσεις Πολιτικής.

Στις 3 του Δεκέμβρη του 2016 μετά το διήμερο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της Διευθύνουσας Επιτροπής του έργου όπου οι εταίροι θα συζητήσουν την πρόοδο του.

Partners

partner partner partner partner partner partner