ΔΙΜΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ Greek Forum of Migrants – Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

ΔΙΜΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ Greek Forum of Migrants - Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

Σήμερα η ομάδα της ANCE μοιράστηκε με το Greek Forum of Migrants - Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών τους προβληματισμούς της για την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο, τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες πρώτης, δεύτερης αλλά και τρίτης γενιάς τόσο στην απόκτηση αλλά και στη διατήρηση των κατάλληλων νομιμοποιητικών εγγράφων όσο και στη στέγαση.

Αναλύσαμε τις επιπλέον δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άτομα που ανήκουν στην ομάδα των μεταναστών/ προσφύγων αλλά που τυγχάνει να έχουν και έναν επιπλέον βαθμό ευαλωτότητας όπως αναπηρία, άτομα ΛΟΑΤΚΙ, γυναίκες.

Δόθηκε έμφαση στις επιμέρους ανάγκες που έχει κάθε μια διαφορετική μεταναστευτική κοινότητα αλλά και στον τρόπο που εμείς, οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, μπορούμε όλοι μαζί να συμβάλλουμε ώστε να δημιουργήσουμε τη θετική αλλαγή.

Η απλοποίηση των διαδικασιών νομιμοποίησης είναι ένα ζητούμενο εδώ και πολλά χρόνια και αυτό γιατί αποτελεί την αφετηρία για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις «κανονικότητας» στη ζωή αυτών των ανθρώπων.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των διμερών συναντήσεων που πραγματοποιούμαι μέσω της υλοποίησης του έργου Ενίσχυση των οργανωτικών και επιχειρησιακών ικανοτήτων της ANCE που χρηματοδοτείται από το Active citizens fund με διαχειριστή επιχορήγησης το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Solidarity Now.

Ευχαριστούμε Greek Forum of Migrants - Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

active citizens fund Greece EEA and Norway Grants EEA Grants Greece Bodossaki Foundation SolidarityNow The Norwegian Embassy in Athens, Greece

Partners

partner partner partner partner partner partner