Ζητείται Junior Project Manager

Ζητείται Junior Project Manager

Θέση: Junior Project Manager

Πλήρης απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:

- Κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος (προτίμηση σε κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες/διεθνείς σχέσεις)

- Μεταπτυχιακές σπουδές επιθυμητές

- Άριστη γνώση της Αγγλικής (κάτοχος Proficiency). Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

- Κατ’ ελάχιστον τριετής εργασιακή εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης κυρίως για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (μετανάστες/πρόσφυγες, ΡΟΜΑ, ανέργους, γυναίκες)

- Απαραίτητη η ιδιαίτερη ικανότητα γραπτού λόγου

- Δυνατότητα ταξιδιών

- Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε Μη Κυβερνητικές/Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και ή ερευνητικά ιδρύματα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Καθήκοντα – αρμοδιότητες

- Αναζήτηση προκηρύξεων

- Συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης για ευρωπαϊκά προγράμματα

- Συμμετοχή σε ομάδες έργου

- Διαχείριση έργων

- Σύνταξη προϋπολογισμού έργων και παρακολούθηση προϋπολογισμού

- Reporting

- Δημιουργία partnerships

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην κα Ειρήνη Βλαχάκη: evlachaki@ance-hellas.org

Μόνο οι επιλέξιμοι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη.

Partners

partner partner partner partner partner partner