Συνάντηση για το έργο «Τελική Αξιολόγηση – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ»

Συνάντηση για το έργο

Στις 16 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η εναρκτήρια συνάντηση για το έργο "Τελική Αξιολόγηση - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ"

Βασικοί στόχοι της αξιολόγησης είναι να παρέχει στις αρμόδιες υπηρεσίες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους ενδιαφερόμενους φορείς και στο ευρύτερο κοινό:

  • μια συνολική ανεξάρτητη αξιολόγηση της απόδοσης της τεχνικής υποστήριξης για μια περισσότερο πρακτικά προσανατολισμένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στον Λίβανο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα διαφορετικά επίπεδα αποτελεσμάτων, τα οποία υπολογίζονται με βάση τους αναμενόμενους στόχους, καθώς και τους λόγους που τα ενισχύουν
  • τα βασικά διδάγματα, τα συμπεράσματα και τις σχετικές προτάσεις με στόχο τη βελτίωση των τωρινών και μελλοντικών παρεμβάσεων

Partners

partner partner partner partner partner partner