Συνάντηση με τον Δήμαρχο Λίμνης Πλαστήρα

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Λίμνης Πλαστήρα
Στις 9 Οκτωβρίου 2020 είχαμε τη χαρά και την τιμή να συναντηθούμε με τον Δήμαρχο Λίμνης Πλαστήρα κ. Παναγιώτη Νάνο και τον Γεν. Γραμματέα του δήμου κ. Βασίλη Μπράντζο.
Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής παρουσιάστηκαν από το Δήμαρχο οι επιδιώξεις και οι στοχεύσεις του Δήμου σε θέματα κοινωνικού χαρακτήρα και εθελοντισμού, ενώ συμφωνήθηκε η κοινή προσπάθεια για την υλοποίησή τους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Κατά τη συνεργασία αυτή θα δοθεί έμφαση μεταξύ άλλων στην ενίσχυση των πολιτών στα κοινά, στην κοινωνική ανάπτυξη και αλληλεγγύη, στην υποστήριξη των ασθενέστερων ομάδων και στην ένταξη και ενσωμάτωση των λιγότερο ευνοημένων.

Partners

partner partner partner partner partner partner