Τελική Συνάντηση Εταίρων του NEST

Τελική Συνάντηση Εταίρων του NEST

Η Τελική Συνάντηση των Εταίρων του έργου NEST πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2022 στην Αθήνα (Ελλάδα), στις εγκαταστάσεις της ANCE!

Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να κάνουν μια τελική ανασκόπηση της υλοποίησης του έργου, να μοιραστούν όλα αυτά που αποκόμισαν και να συζητήσουν νέες ιδέες για περαιτέρω συνεργασία, καθώς και για τη συνέχιση του έργου NEST.

Partners

partner partner partner partner partner partner