Εργαστήριο δικτύωσης Ελληνικών και Τουρκικών ΜΚΟ

Εργαστήριο δικτύωσης Ελληνικών και Τουρκικών ΜΚΟ

Σας προσκαλούμε στο εργαστήριο δικτύωσης μεταξύ Ελληνικών και Τουρκικών ΜΚΟ στα πλαίσια του έργου «Μεταναστευτικό Δίκτυο σε Ευρώπη και Τουρκία», που υλοποιείται από την ΑΜΚΕ ΑNCE σε συνεργασία με Τουρκικούς φορείς - ΜΚΟ και υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Διαλόγου της Κοινωνίας Πολιτών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να φέρει κοντά οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από την Τουρκία και την ΕΕ σε σχέση με θέματα κοινού ενδιαφέροντος, την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας, και το χτίσιμο ενός μόνιμου διαλόγου μεταξύ τους. Το Υπουργείο Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο υπεύθυνος φορέας για την τεχνική υλοποίηση του Προγράμματος, ενώ η Κεντρική Μονάδα Χρηματοδότησης και Συμβάσεων είναι η Αναθέτουσα Αρχή του Προγράμματος.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η συμμετοχή, η δημόσια κατάθεση και ανταλλαγή απόψεων εμπειρογνωμόνων που εργάζονται σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στο ζήτημα της μετανάστευσης, η συζήτηση αναφορικά με τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες καθώς και η ανάλυση λύσεων και προτάσεων για την κοινή διαχείριση αυτών των προβλημάτων. Στο τέλος του εργαστηρίου θα αναπτυχθεί ένα σύνολο προτάσεων αναφορικά με το μοντέλο συντονισμού μεταξύ Ελλάδας (ΕΕ) και Τουρκίας. Οι προτάσεις/συστάσεις αυτές θα δημιουργήσουν αμοιβαία γνώση και κατανόηση σχετικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης.

Το εργαστήριο υλοποιείται στο Europe Direct, Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα (είσοδος από την οδό Σόλωνος) κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες

Πέμπτη 26 Μαΐου: 10.00-15.00

Παρασκευή 27 Μαΐου: 10.00-15.00

Partners

partner partner partner partner partner partner