ΝΕΟ ΕΡΓΟ FWC ΣΤΗΝ ΑΓΚΟΛΑ!!!

ΝΕΟ ΕΡΓΟ FWC ΣΤΗΝ ΑΓΚΟΛΑ!!!

Nέο έργο στην Αγκόλα με τίτλο «Κατάρτιση των οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών στις συγχρηματοδοτούμενες ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις (Formação a organizações da Sociedade Civil no âmbito de subvenções co-financiadas pela União Europeia) (FWC SIEA 2018-LOT 4: Ανθρώπινη Ανάπτυξη και Δίκτυ Ασφάλειας) κατακυρώθηκε στην Κοινοπραξία ANCE.

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ικανότητας των Οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚΠ) στην Αγκόλα για την προετοιμασία προτάσεων επιχορήγησης και τη διαχείριση έργων σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες της ΕΕ, προωθώντας τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση των επωφελούμενων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έργο θα διαρκέσει τέσσερις (4) μήνες, μέχρι το Μάιο του 2019, και οι κύριοι εταίροι υλοποίησης θα είναι οι Emercon και Pinto Luvent GmbH.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

partner partner partner partner partner partner