ΝΕΟ FWC ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ!!!

ΝΕΟ FWC ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ!!!

Υπογράφηκε η σύμβαση για το νέο έργο στη Λευκορωσία με τίτλο “Mid Term Evaluation for the Mobility Scheme for Targeted People-to-People Contacts” (FWC SIEA 2018-LOT4: Human Development and Safety Net) (Ενδιάμεση Αξιολόγηση για το Πρόγραμμα Κινητικότητας Στοχευμένων Επαγγελματικών Επαφών – FWC SIEA 2018-LOT4: Human Development and Safety Net).

Ο βασικός σκοπός του Προγράμματος Mobility Scheme for Targeted People-to-People Contacts (MOST) που χρηματοδοτείται από την ΕΕ (ΕΜΓ) είναι να διευκολύνει την καθιέρωση επαγγελματικών επαφών ανάμεσα σε Λευκορώσους και Ευρωπαίους επαγγελματίες με σκοπό τη διασφάλιση καλύτερης κατανόησης του ενός προς τον άλλον και την ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών  και συνολικότερα  να φέρει τη Λευκορώσικη κοινωνία πιο κοντά στην κοινωνία της Ε.Ε.

Οι κύριοι στόχοι της αξιολόγησης είναι να προσφέρει υπηρεσίες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά  με: α) τη συνολική ανεξάρτητη αξιολόγηση της προηγούμενης απόδοσης του MOST, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα αποτελέσματά του συγκρινόμενα με τους προσδοκώμενους στόχους, όπως και τους λόγους που ενισχύουν τέτοια αποτελέσματα, β) μαθήματα που αποκτήθηκαν, συμπεράσματα και σχετικές προτάσεις για τη βελτίωση τωρινών και μελλοντικών δράσεων για την ολοκλήρωση του MOST II και τον σχεδιασμό του επικείμενου MOST+.

Το έργο έχει διάρκεια υλοποίησης 7 μήνες (μέχρι τον Ιανουάριο του 2020) και θα υλοποιηθεί από την ANCE.

Partners

partner partner partner partner partner partner