ΝΕΟ ΕΡΓΟ FWC ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ !!!

ΝΕΟ ΕΡΓΟ FWC ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ !!!

Νέο έργο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με τίτλο "Υποστήριξη για την αξιολόγηση των αιτήσεων επιχορήγησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων: EuropeAid /161465/DD/ACT /BA 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων - Διασυνοριακό πρόγραμμα Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Μαυροβούνιο στο πλαίσιο του μηχανισμού προ-ενταξιακής βοήθειας (IPA II) "(FWC SIEA 2018-LOT 4: Ανθρώπινη Ανάπτυξη και Δίκτυ Ασφάλειας).

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική υλοποίηση της βοήθειας της ΕΕ, και συγκεκριμένα του διασυνοριακού προγράμματος στήριξης προς τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο. Πιο συγκεκριμένα, στόχος είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης στην αναθέτουσα αρχή προκειμένου να επιτευχθεί μια ποιοτική, πλήρης και συνεκτική διαδικασία επιλογής προτάσεων τόσο σχετικά με την τεχνική όσο και την οικονομική αξιολόγηση τους (περίπου 60 σχέδια έργου πλήρως συμμορφωμένα με τα διοικητικά κριτήρια επιλογής και 16 πλήρεις αιτήσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τους αιτούντες επιχορήγησης.

Το έργο έχει εξάμηνη διάρκεια (03/2019-9/2019) και υλοποιείται από την ANCE και τη DMI Associates.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

partner partner partner partner partner partner