ΝΕΟ ΕΡΓΟ FWC ΣΤΗΝ ΤΖΑΜΑΙΚΑ!

ΝΕΟ ΕΡΓΟ FWC ΣΤΗΝ ΤΖΑΜΑΙΚΑ!

Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο στη Τζαμάικα "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PROMAC" (FWC SIEA 2018-LOT 4: Human Development and Safety Net).

Οι κύριοι στόχοι αυτής της αξιολόγησης είναι α) να παράσχουν μια συνολική ανεξάρτητη εκτίμηση των περασμένων επιδόσεων του PROMAC, χρησιμοποιώντας τα πέντε πρότυπα κριτήρια αξιολόγησης της ΕΑΒ, συγκεκριμένα: συνάφεια, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, βιωσιμότητα και πρώιμα σημάδια επιπτώσεων και β) να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό πέτυχε τους αναμενόμενους στόχους και να διατυπώσει συστάσεις με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν και τους λόγους που δικαιολογούν αυτά τα αποτελέσματα, ώστε να βελτιωθούν οι τρέχουσες και μελλοντικές δράσεις.

Το έργο έχει διάρκεια ένα (1) έτος, μέχρι το Σεπτέμβριο του  2020 και θα υλοποιηθεί από την ANCE σε συνεργασία με την EMERCON.

Partners

partner partner partner partner partner partner