ΝΕΟ ΕΡΓΟ FWC ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

ΝΕΟ ΕΡΓΟ FWC ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο της Παραγουάης “Improving the Educational Quality through the Design of the New Initial Teacher Training and the Preparation of the New Master Plan for the Training and Pedagogical Practice in Classroom in Paraguay ” (FWC SIEA 2018 – LOT 4: Human Development and Safety Net).

Ο βασικός σκοπός του έργου είναι να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης μέσω της ανάπτυξης τoυ προγράμματος "Αρχική Εκπαίδευση Δασκάλου" (σχεδιασμός προγράμματος μαθημάτων στα πεδία της Γλώσσας, των Μαθηματικών και των Φυσικών και Κοινωνικών Επιστημών) καθώς και το νέο Γενικό Σχέδιο για την εκπαίδευση και την παιδαγωγική πρακτική των δασκάλων στην τάξη.

Το έργο θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες μέχρι τον Φεβρουάριο 2020 και οι κύριοι εταίροι υλοποίησης είναι οι: EMERCON, I&D και Pinto Luvent.

Partners

partner partner partner partner partner partner