Νέο έργο!!

Η ANCE συμμετέχει ως εταίρος στο νέο πρόγραμμα με τίτλο: “Τεχνική βοήθεια για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του συστήματος κοινωνικής προστασίας στην Γκάνα μέσω της υποστήριξης του Υπουργείου Φύλου, Παιδιών και Κοινωνικής Προστασίας για την εφαρμογή της πολιτικής για την κοινωνική προστασία (EuropeAid / 138723 / IH / SER / GH)”

Το έργο θα διαρκέσει 3 έτη (2018 - 2021) και στοχεύει στην παροχή τεχνικής βοήθειας στο Υπουργείο Φύλου, Παιδιών και Κοινωνικής Προστασίας της Γκάνας για να διασφαλίσει την εφαρμογή της Πολιτικής Κοινωνικής Προστασίας. Συντονιστής του έργου είναι η εταιρεία Agriconsulting Europe SA ενώ η PPLL Consult LDA και η SNV συμμετέχουν στο έργο ως εταίροι.

Partners

partner partner partner partner partner partner