Νέο έργο: Integrating sustainability in athletes’ dietary choices (Sustdiet)

Νέο έργο: Integrating sustainability in athletes’ dietary choices (Sustdiet)

Ανακοινώνουμε με χαρά τη συμμετοχή της ANCE στο έργο " Integrating sustainability in athletes’ dietary choices (Sustdiet)", που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+!

Επιδιώκοντας να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της στρατηγικής F2F για την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης τροφίμων και τη διευκόλυνση της μετάβασης σε υγιεινές και βιώσιμες διατροφές, το έργο θα στηρίξει την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στην αθλητική διατροφή στις 6 χώρες εταίρους: Γερμανία, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία και Τουρκία.

Συντονιστής του έργου διάρκειας 24 μηνών είναι το KMGNE (Γερμανία) ενώ 6 ακόμα φορείς συμπληρώνουν το εταιρικό σχήμα:  ANCE (Ελλάδα), Bolu provincial directorate of youth and sports (Τουρκία), MEHFA (Μάλτα), Sport Evolution Alliance (Πορτογαλία), Μαθαίνω Διατροφή (Ελλάδα) and Defoin (Ισπανία).

Partners

partner partner partner partner partner partner