ΝΕΟ ΕΡΓΟ: “Climb it UP: Climbing for Social Inclusion and Diversity”

ΝΕΟ ΕΡΓΟ: “Climb it UP: Climbing for Social Inclusion and Diversity”

Νέο έργο για την ANCE  με τίτλο “Climb it UP: Climbing for Social Inclusion and Diversity”

Ανακαλύψτε τον απίστευτο κόσμο της αναρρίχησης - ένα άθλημα που διαδίδεται όλο και περισσότερο στον αθλητικό κόσμο και όχι μόνο! Δεν πρόκειται μόνο για την αναρρίχηση σε ύψη- πρόκειται για την εύρεση μιας υποστηρικτικής κοινότητας, τη δημιουργία κοινωνικών δεσμών, την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής και τη διατήρηση της φυσικής σας κατάστασης.

Το Climb it UP είναι ένα πρόγραμμα 24 μηνών, που χρηματοδοτείται από το ERASMUS-SPORT-2023 και έχει ως στόχο την προώθηση της ένταξης και της διαφορετικότητας στην αναρρίχηση.

Στόχοι του έργου:

    • Να παράγει νέες γνώσεις σχετικά με τα οφέλη της αναρρίχησης στην ανάπτυξη μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων και την κοινωνική ένταξη.
    • Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση, τις ικανότητες και τις δεξιότητες μεταξύ των μελών της αναρριχητικής κοινότητας και των εμπλεκόμενων οργανώσεων με σκοπό να καταστεί η αναρρίχηση ένα πιο συμπεριληπτικό και προσβάσιμο άθλημα.
    • Να χρησιμοποιηθεί η αναρρίχηση ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την ανάπτυξη μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων και για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών/εθνικών μειονοτήτων.
    • Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της αναρρίχησης στην κοινωνική ένταξη και η ενίσχυση της δέσμευσης για μια πιο συμπεριληπτική και προσβάσιμη αναρριχητική κοινότητα.

Διάρκεια έργου: Το ταξίδι αυτό θα ξεκινήσει από την 1η Νοεμβρίου 2023 και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2025. Ετοιμαστείτε για δύο χρόνια αναρριχητικών εμπειριών!

Κοινοπραξία:

ANCE - Συντονιστής έργου
Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής
Lernlabor
Defoin
Κέντρο Καινοτόμου Εκπαίδευσης
Kamaleonte

 

 

Partners

partner partner partner partner partner partner