Νέο έργο στο πεδίο της ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων!

Νέο έργο στο πεδίο της ενσωμάτωσης  μεταναστών και προσφύγων!

Η ANCE υπέγραψε νεά σύμβαση υπό το πρόγραμμα  ERASMUS+ (KA3 policy reform) για το έργο "Μια νέα προσέγγιση στην πολιτισμική εκπαίδευση για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και προσφύγων" (ακρωνύμιο NEST). Η διάρκεια του έργου είναι 3 χρόνια (2019 – 2022) και στοχεύει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και προσφύγων, ενισχύοντας τις γνώσεις και την κατανόησή τους για τον πολιτισμό των κοινωνιών υποδοχής.  Μέσω του NEST  θα σχεδιαστεί και θα δοκιμαστεί μια νέα προσέγγιση πολισμικής εκπαίδευσης, η οποία θα συνδυάζει την καινοτόμο  μάθηση με την πολιτισμική καθοδήγηση.

Το εταιρικό σχήμα του έργου, το οποίο ηγείται η ANCE, αποτελείται από τις οργανώσεις DIMITRA EDUCATION & CONSULTING (GR), KMGNE (DE), LESS Onlus (IT) και UNIVERSIDADE PORTUCALENSE INFANTE D HENRIQUE-COOPERATIVA DE EN (PT).

Partners

partner partner partner partner partner partner