Νέο έργο «Πολλαπλή νοημοσύνη – Μια νέα προσέγγιση για αποτελεσματική εκπαίδευση»

Νέο έργο

Η ANCE ανακοινώνει με χαρά την υπογραφή της νέας σύμβασης για το  έργο "Πολλαπλή νοημοσύνη – Μια νέα προσέγγιση για αποτελεσματική εκπαίδευση" υπό το πρόγραμμα  ERASMUS+!

Το έργο θα διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021 και  στόχος του  είναι να αναπτύξει και να παρουσιάσει μια καινοτόμο παιδαγωγική τεχνολογία, βασισμένη στη θεωρία του Howard Gardner για την Πολλαπλή Νοημοσύνη (ΜΙ). Οι δραστηριότητες του έργου θα εστιάσουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, ως αποτέλεσμα των αυξανόμενων ανισοτήτων μεταξύ των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών σε κίνδυνο και των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από: GIS-Transfer Center (Βουλγαρία), TEHNOKRATI (Βουλγαρία), J&M Synergie (Γαλλία), CSFVM (Ιταλία), ANCE (Ελλάδα) και DEFOIN (Ισπανία).

Partners

partner partner partner partner partner partner