Νέο έργο!!!

Η ANCE συμμετέχει ως εταίρος στο νέο πρόγραμμα με τίτλο: “Skills Matching and Real-Time LMI”. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και αφορά την προτεραιότητα 3 (Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της παροχής συμβουλευτικής σταδιοδρομίας). Η διάρκεια του έργου είναι 3 χρόνια (2017-2020) και στοχεύει στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου ψηφιακής λύσης που επιτρέπει τόσο στους συμβούλους σταδιοδρομίας όσο και στους πελάτες τους να κατανοούν εύκολα τις σύγχρονες τάσεις και τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, καθώς και τον βέλτιστο τρόπο διαχείρισης και αξιοποίησης των δεξιοτήτων τους ώστε να ανταποκρίνονται επιτυχώς στη διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από βρετανικές, ιρλανδικές, πορτογαλικές, βελγικές και ελληνικές οργανώσεις.

Partners

partner partner partner partner partner partner