Εναρκτήρια συνάντηση του έργου Alliance for Green Entrepreneurship

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου Alliance for Green Entrepreneurship

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου Alliance for Green Entrepreneurship ολοκληρώθηκε με επιτυχία, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του έργου!  Πραγματοποιήθηκε στη Σόφια (Βουλγαρία) στις 20 και 21 Ιανουαρίου 2022 και στόχος ήταν η προώθηση του στρατηγικού σχεδιασμού της συνεργασίας. Το εταιρικό σχήμα έθεσε τα βασικά σημεία που πρέπει να επιτευχθούν κατά τις προσεχείς φάσεις του έργου. Η συνάντηση παρουσίασε αναλυτικά τα πακέτα εργασίας (work packages) του σχεδίου διαχείρισης έργου, το θεματολόγιο δραστηριοτήτων, καθώς και τα γενικά μέτρα παρακολούθησης και διάδοσης σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια που θα αναπτυχθούν.

Partners

partner partner partner partner partner partner