Έρευνα στο πλαίσιο του έργου Youth CARE

Έρευνα στο πλαίσιο του έργου Youth CARE

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Youth CARE, διεξάγουμε έρευνα με στόχο να κατανοήσουμε σε βάθος το πραγματικό επίπεδο γνώσης των νέων, σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα και την κλιματική αλλαγή.

Βασική ομάδα στόχο αποτελούν άτομα ηλικίας 15-18 ετών που ζουν σε γεωγραφικά μειονεκτούσες περιοχές και συνήθως βρίσκονται σε άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα, Αλβανία και Μαυροβούνιο, στις αντίστοιχες εθνικές γλώσσες  και στη συνέχεια, θα εκπονηθεί συγκριτική μελέτη με στοιχεία και από τις 3 χώρες, η οποία και θα δημοσιευθεί στο κοινό.

#environmentalawareness #YouthCare_Project

Partners

partner partner partner partner partner partner