Αποτελέσματα έρευνας του έργου SOUL Skills

Αποτελέσματα έρευνας του έργου SOUL Skills

H ANCE ως υπεύθευνος φορέας υλοποίησης του έργου SOUL Skills στην Ελλάδα, συνέταξε μια έκθεση σχετικά με τις επιτπώσεις της πανδημίας και της κοινωνικής απομόνωσης στις μεταβιβάσιμες δεξιότητες των παιδιών ηλικιών 6-12 ετών. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσμα εδώ: SOUL Analytical Report_Greece

Partners

partner partner partner partner partner partner