Εκπαίδευση στα πλαίσια του έργο SOUL SKILLS

Εκπαίδευση στα πλαίσια του έργο SOUL SKILLS

Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευσή στα πλαίσια του έργου SOUL SKILLS.

Το προσωπικό και οι εκπαιδευτικοί από τις συμμετέχουσες χώρες μοιράστηκαν τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τις δραστηριότητές τους οι οποίοες βασίζονται στην υποστήριξη της ανάπτυξης των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων σε μαθησιακά περιβάλλοντα.

Μοιράστηκαν επίσης βέλτιστες πρακτικές από τα εκπαιδευτικά τους πλαίσια καθλως και τα αποτελέσματα του έργου.

Partners

partner partner partner partner partner partner