ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ FESPACO 2019 (FWC SIEA 2018-LOT 4: ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (05/12/ 2018- 30/03/2019)

Το πρώτο  Παναφρικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Τηλεόρασης της Ουαγκαντούγκου (FESPACO) πραγματοποιήθηκε το 1969 και ήταν περιορισμένης έκτασης και επισκεψιμότητας. Θεσμοθετήθηκε το 1972 και έκτοτε πραγματοποιείται ανά δυο χρόνια και από το 2017 συμπεριλαμβάνει και τη Διεθνή Αγορά Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Αφρικανών (MICA). Με την υποστήριξη των αρχών της Μπουρκίνα Φάσο, των επαγγελματιών του κινηματογράφου, της ΕΕ και άλλων εταίρων, το FESPACO κατέχει πλέον μια σημαντική θέση στο κινηματογραφικό και πολιτιστικό τοπίο της Αφρικανικής Ηπείρου. Η ΕΕ υποστηρίζει το FESPACO από το 6ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Η στήριξη αυτή συνεχίστηκε με την υπογραφή, το 2012, χρηματοδοτικής συμφωνίας για την οργάνωση του Φεστιβάλ το 2013 και το 2015. Για την διοργάνωση του Φεστιβάλ το 2017, η ΕΕ επέδειξε και πάλι την υποστήριξή της ενισχύοντας α) τον επαγγελματισμό στην οργάνωση της διετούς κατάρτισης στον κινηματογράφο και στον οπτικοακουστικό τομέα, β) την επίπτωση και την οικονομική βιωσιμότητα του FESPACO και γ) τη διοργάνωση της MICA που προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες για το κινηματογραφικό μάρκετινγκ.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου του FESPACO και της διεθνούς αναγνωρισιμότητάς του στην προώθηση και διανομή του αφρικανικού κινηματογράφου μέσω της βέλτιστης διοργάνωσης της διετούς έκθεσης και της μεγαλύτερης συμμετοχής επαγγελματιών του κινηματογράφου. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος του FESPACO για το 2019 είναι να εδραιώσει το ρόλο και τη θέση του στην προώθηση/διάδοση του Αφρικανικού κινηματογράφου και τoν «επαγγελματισμό» της διοργάνωσης της MICA. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

  1. Ανανέωση και εκσυγχρονισμός της ιστοσελίδας του FESPACO και της MICA
  2. Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης βίντεο
  3. Εκτύπωση του καταλόγου των MICA και FESPACO
  4. Εκτύπωση του φυλλαδίου του προγράμματος FESPACO
  5. Ολοκλήρωση της ανάπτυξης της smartphone FESPACO εφαρμογής και
  6. Στήριξη για την εφαρμογή της επαγγελματικής επικοινωνίας του MICA

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης) και υλοποιείται από την Κοινοπραξία της οποίας ηγείται η ANCE, σε συνεργασία με το ΚΜΟΠ.

Partners

partner partner partner partner partner partner