ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ (CARPHA) – FED/2012/023-276» (FWC SIEA 2018-LOT4: ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (01/04/2019-30/06/2019)

Ο Οργανισμός Δημόσιας Υγείας της Καραϊβικής (CARPHA) δημιουργήθηκε το 2011 με σκοπό να παράσχει μια ολοκληρωμένη ανταπόκριση στις προκλήσεις της δημόσιας υγείας στα κράτη μέλη της Καραϊβικής (CARICOM), συγχωνεύοντας πέντε περιφερειακά ινστιτούτα υγείας σε έναν ενιαίο οργανισμό. Ο οργανισμός ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2013. Η ΕΕ υποστήριξε αυτή τη διαδικασία με τη διάθεση 2.210.000 ευρώ στο πλαίσιο του 10ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για την υποστήριξη της αποτελεσματικής διαχείρισης του CARPHA.

Τον Φεβρουάριο του 2016, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε τον ιό Ζίκα ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία.  Ο ιός Ζίκα ο οποίος μεταδίδεται με το τσίμπημα των κουνουπιών, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Βραζιλία το 2014 και εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη την περιοχή της Καραϊβικής. Οι περισσότερες από τις χώρες της Καραϊβικής δεν είχαν την ικανότητα να ανταποκριθούν επαρκώς στις εξάρσεις του ιού. Με την προτροπή του Συμβουλίου των Υπουργών των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής, και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), 5.000.000 ευρώ του 11ου προγράμματος Intra-ACP του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης διατέθηκαν για ένα έργο στήριξης του CARPHA προκειμένου να μειώσει την εξάπλωση και τον αντίκτυπο των ασθενειών που μεταδίδονται από κουνούπια, ιδίως του ιού Zika στην περιοχή της Καραϊβικής. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 700.000 ευρώ, εκ των κονδυλίων, προσδιορίστηκαν για την προτεινόμενη παρέμβαση για τον Ιό Zika και διοχετεύθηκαν μέσω της υφιστάμενης συμφωνίας χρηματοδότησης του 10ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για την υποστήριξη του CARPHA και ταυτόχρονα υλοποιήθηκε η πρώτη φάση της παρέμβασης.

Ο κύριος στόχος αυτής της τελικής αξιολόγησης είναι η παροχή συνολικής ανεξάρτητης αξιολόγησης των παλαιότερων επιδόσεων του έργου "Υποστήριξης για την αποτελεσματική διαχείριση του CARPHA", χρησιμοποιώντας τα πέντε πρότυπα κριτήρια αξιολόγησης της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ), συγκεκριμένα: συνάφεια, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, αντίκτυπο και βιωσιμότητα του προγράμματος. Επίσης, στόχος της τελικής αξιολόγησης είναι να καθορίσει σε ποιο βαθμό πέτυχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και να διατυπώσει συστάσεις με βάση τα αποκομισθέντα διδάγματα και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτά τα αποτελέσματα, ώστε να ενημερωθεί ο προγραμματισμός και η εφαρμογή των μελλοντικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ.

Επιπλέον, η αξιολόγηση θα εκτιμήσει δύο ειδικά κριτήρια αξιολόγησης της ΕΕ: ​​α) την Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και β) τη συνοχή της ίδιας της δράσης με τη στρατηγική της ΕΕ στην Καραϊβική και με άλλες πολιτικές της ΕΕ και τα κράτη μέλη.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης) και υλοποιείται από την ANCE.

Partners

partner partner partner partner partner partner