Συνεργασία ανάμεσα στους δήμους Κομοτηνής και Yalova για τη διαχείριση καταστροφών (2002-2005)

Στόχος του έργου «Συνεργασία ανάμεσα στους δήμους Κομοτηνής και Γιάλοβα (Τουρκίας) για την ετοιμότητα ως προς την αντιμετώπιση και τη διαχείριση καταστροφών» ήταν η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών για την ανταπόκριση σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Το έργο προσέφερε ψυχολογική και υλικοτεχνική υποστήριξη στους κατοίκους της Γιάλοβα αλλά αποτέλεσε και το υπόβαθρο για τη μελλοντική συνεργασία των δύο πόλεων και τη σύσφιγξη των σχέσεων των δύο λαών.

Οι δράσεις του έργου περιλάμβαναν την ενδυνάμωση της Ομάδας Διαχείρισης Εκτάκτου Ανάγκης, την ανάπτυξη τοπικού σχεδίου δράσης ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών, τη δημοσίευση καλών πρακτικών, την κατάρτιση των υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Marmara Earthquake Rehabilitation Programme (MERP)

Partners

partner partner partner partner partner partner