Οι νέοι συζητούν το μέλλον της Ευρώπης (U4EU) – Πρόγραμμα Europe for Citizens

Στόχος του έργου είναι να ενθαρρύνει τη συμμετοχή νέων από την Ελλάδα, Βουλγαρία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ολλανδία και το Βέλγιο στις δημοκρατικές διαδικασίες και τα κοινά και να τους δώσει την ευκαιρία να εκφράσουν τις ανησυχίες και το όραμά τους αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή ταυτότητα, η διαφορετικότητα και το μέλλον της Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, το έργο επιδιώκει: α) να δώσει την ευκαιρία στους νέους της Ευρώπης να εκφράσουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους για την ποικιλομορφία, την ευρωπαϊκή ταυτότητα και το μέλλον της Ε.Ε., β) να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών γ) να προωθήσει την αλληλεγγύη, τον αμοιβαίο σεβασμό και την ανοχή στη διαφορετικότητα, δ) να εμβαθύνει τις γνώσεις των συμμετεχόντων σχετικά με την Ε.Ε. και τα οφέλη που προσφέρει ε) να καλέσει τους πολίτες να δράσουν μαζί, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στ) να υποστηρίξει τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, ζ) να υπογραμμίσει τη σημασία του εθελοντισμού και η) να καθιερώσει κοινή προσέγγιση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Κατά τους πρώτους 3 μήνες του έργου, και προκειμένου να αναλύσει την τρέχουσα κατάσταση, κάθε εταίρος θα παραγάγει ένα βίντεο με τον τίτλο «Τι σημαίνει η Ευρώπη για μένα», στο οποίο νέοι από κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο,  θα μοιραστούν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους σχετικά με θέματα της διαφορετικότητας, την ευρωπαϊκή ταυτότητα και το μέλλον της Ευρώπης. Εν συνεχεία, θα πραγματοποιηθούν επτά εκδηλώσεις – debate  μεταξύ των πολιτών και άλλων ενδιαφερομένων στην Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία, Πορτογαλία και το Βέλγιο. Θα πραγματοποιηθεί επίσης  μια ενημερωτική ημερίδα στην Αθήνα, στην οποία οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από όλες  τις  συμμετέχουσες χώρες θα έρθουν κοντά, προκειμένου να αναδείξουν τη σημασία του εθελοντισμού, να ενημερώσουν σχετικά τους πολίτες και  να συζητήσουν πώς μέσω αυτού  μπορεί να ενισχυθεί ο αμοιβαίος σεβασμός και η ανοχή. Η δραστηριότητα αποσκοπεί επίσης στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το « European Solidarity Crops», ενώ στη Σόφια (Βουλγαρία) θα διοργανωθεί ένα εργαστήριο για τη νεολαία, στο οποίο θα συμμετάσχουν νέοι από όλες τις χώρες εταίρους ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους νέους της Ευρώπης να συζητήσουν και να διατυπώσουν προτάσεις για το μέλλον της Ε.Ε. Το βίντεο που θα παραχθεί κατά τους πρώτους μήνες του έργου θα προβληθεί  στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό να δώσει φωνή στους νέους ευρωπαίους.  Όλα τα βίντεο και οι δραστηριότητες του έργου θα κοινοποιηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο τέλος του έργου, μια σύνοψη των αποτελεσμάτων του κοινοτικού διαλόγου θα παρουσιαστεί σε μια ηλεκτρονική έκδοση, προκειμένου να διαδοθεί ευρέως σε όλη την Ευρώπη.  Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα EUROPE FOR CITIZENS και η διάρκεια του είναι 18 μήνες.

Η ANCE ηγείται του εταιρικού σχήματος το οποίο αποτελείται από τους ακόλουθους φορείς:

ASSOCIAZIONE GIOVANILE DI PROMOZIONE SOCIALE NOUS (Ιταλία), CLUBE INTERCULTURAL EUROPEU (Πορτογαλία), STICHTING CROSS CULTURAL BRIDGES (Ολλανδία), KOLLEG FUR MANAGEMENT UND GESTALTUNG NACHHALTIGER ENTWICKLUNG (Γερμανία), MULTI KULTI COLLECTIVE (Βουλγαρία), EGYÜTT AZ INTERKULTURÁLIS AKCIÓÉRT ALAPÍTVÁNY (Ουγγαρία), YOUNG EUROPEAN LEADERSHIP (Βέλγιο) και TELEDUCA EDUCACIÓ I COMUNICACIÓ SCP (Ισπανία).

Partners

partner partner partner partner partner partner