ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ (FWC SIEA 2018- LOT4: ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (Σεπτ.2019-Φεβ.2020)

Η αυξανόμενη ανησυχία στην κοινωνία της Παραγουάης για την ποιότητα των εκπαιδευτικών διαδικασιών και των  αποτελεσμάτων τους, μας κάνει να εξετάσουμε την απαραίτητη αναδιάρθρωση των διδακτικών πρακτικών. Το πολυετές έγγραφο προγραμματισμού της ΕΕ για την Παραγουάη για την περίοδο 2014-2020, προβλέπει τη συνέχιση της στήριξης των κοινωνικών πολιτικών που στοχεύουν στον τομέα της εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, το παρόν έργο έχει δύο συνιστώσες: α) την ανάπτυξη μιας νέας Αρχικής Κατάρτισης των Εκπαιδευτικών, β) την ανάπτυξη ενός νέου Γενικού Σχεδίου (Master Plan).

Το συγκεκριμένο έργο και οι προαναφερθείσες πρωτοβουλίες αποσκοπούν στη μεταροπή της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και των παιδαγωγικών πρακτικών, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη καλής ποιότητας των εκπαιδευτικών διαδικασιών και των αποτελεσμάτων του προσχολικού, πρώτου και δευτέρου κύκλου μέσω τυποποιημένων προγραμμάτων τάξης για τις γλώσσες, τα μαθηματικά, τις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες τα οποία περιλαμβάνουν δραστηριότητες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και τις ΤΠΕ. Έτσι, επιτυγχάνεται η ικανοποιητική ανάπτυξη των δεξιοτήτων που προβλέπονται στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ και οι κύριοι εταίροι υλοποίησης  είναι η EMERCON, η I & D και η Pinto Luvent.

Partners

partner partner partner partner partner partner