Μια νέα προσέγγιση στην πολιτισμική μάθηση για την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών και προσφύγων (NEST) (ERASMUS + KA3)

Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, περισσότερο από άλλες ομάδες, αντιμετωπίζουν ένα πλήθος εμποδίων που τους θέτουν σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού ή περιθωριοποίησης, μη επιτρέποντας έτσι την ένταξή τους.  Συχνά αποκλείονται από την τυπική εκπαίδευση και έχουν εκπαιδευτικές ανάγκες που δεν ικανοποιούνται πλήρως. Το έργο NEST επιδιώκει να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης και να απαντήσει στην ερώτηση με δοκιμασμένα αποτελέσματα για το πώς μπορεί να ενισχυθεί η ένταξη των μεταναστών σε χώρες υποδοχής με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, εφαρμόζοντας μια στοχοθετημένη προσέγγιση στην πολιτισμική μάθηση. Για το σκοπό αυτό, το σχέδιο NEST θα σχεδιάσει και θα δοκιμάσει μια νέα προσέγγιση στην πολιτισμική εκπαίδευση, η οποία θα συνδυάζει την καινοτόμο  μάθηση με την πολιτισμική καθοδήγηση.

Σκοπός του έργου NEST είναι να καλλιεργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον που θα επιτρέπει την ένταξή, αλλά και την ενεργό συμμετοχή στις κοινωνίες υποδοχής. Ο γενικός στόχος του σχεδίου NEST είναι να συμβάλει στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων, αυξάνοντας τις γνώσεις και την κατανόησή τους για τους πολιτισμούς των κοινωνιών υποδοχής.

Βασικοί πυλώνες του έργου είναι: α) η μελέτη σχετικά με την πολιτιστική μάθηση και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην Ευρώπη, β) το μάθημα "Learn and Blend", τις οδηγίες για εκπαιδευτικούς, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στις γλώσσες των εταίρων και στα Αγγλικά, γ) το πρόγραμμα σπουδών πολιτισμικής καθοδήγησης και τις οδηγίες για τους μέντορες. Επιπλέον, το σχέδιο NEST θα πραγματοποιήσει τη διοργάνωση στρογγυλών τραπεζών σε εθνικό επίπεδο και μια συνάντηση με όλους τους ενδιαφερόμενους στις Βρυξέλλες για την προώθηση του πολιτικού διαλόγου και την ενίσχυση της συνεργασίας.

Το έργο NEST επιδιώκει, μέσω των δραστηριοτήτων του, να συμβάλει ολοκληρωτικά στη διαθεσιμότητα ποιοτικών μαθησιακών πόρων και μεθοδολογιών που θα προωθήσουν και θα ενισχύσουν την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και προσφύγων και θα καλλιεργήσουν ένα περιβάλλον αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης. Στόχος είναι η προώθηση της απρόσκοπτης κοινωνική ένταξη μεταναστών και προσφύγων, προκειμένου να μπορούν να είναι ενεργοί πολίτες που απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματά τους.

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ και οι κύριοι εταίροι υλοποίησης θα είναι οι: ANCE, DIMITRA, L.E.S.S., KMGNE, UNIVERSIDADE PORTUCALENSE INFANTE D HENRIQUE.

Διάρκεια έργου: 3 έτη (1/12/2019 - 30/11/2022)

Partners

partner partner partner partner partner partner