Βιώσιμες Επιλογές στη Διατροφή των Αθλητών (Sustdiet)

Ένας από τους στόχους της Στρατηγικής F2F της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι η προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης τροφίμων και της μετάβασης σε υγιεινές, βιώσιμες διατροφές. Ένα πιο υγιεινό και βιώσιμο σύστημα τροφίμων της ΕΕ είναι η βάση της Πράσινης Συμφωνίας, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης αναμόρφωση του συστήματος τροφίμων της ΕΕ προς την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Στόχοι του έργου είναι:

  • Ενίσχυση της γνώσης των αθλητών (επαγγελματιών ή μη) και άλλων επαγγελματιών του αθλητισμού (προπονητές, εκπαιδευτές φυσικής αγωγής κ.λπ.) σχετικά με τις βιώσιμες διατροφικές επιλογές και την επίδρασή τους στην υγεία, την αθλητική απόδοση των αθλητών και στο περιβάλλον, ώστε να μην αλλάζουν μόνο τις διατροφικές τους συνήθειες, αλλά να γίνονται πρότυπα και παράγοντες αλλαγής
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των αθλητών, των επαγγελματιών του αθλητισμού και των οργανισμών σχετικά με τις διατροφικές επιλογές των αθλητών και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα
  • Βελτίωση της πρόσβασης σε διατροφικές οδηγίες και ευέλικτα εκπαιδευτικά εργαλεία για αθλητές (επαγγελματίες ή μη) που ευθυγραμμίζονται με τις αρχές βιωσιμότητας
  • Ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών της αθλητικής διατροφής σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν οι διατροφές στο περιβάλλον και για το πώς μπορούν να βοηθήσουν τους αθλητές να στραφούν σε περισσότερο βιώσιμες διατροφές.

Διάρκεια: 01/01/2022 - 31/03/2024

Εταιρικό σχήμα: KMGME (Συντονιστής- Γερμανία), ANCE (Ελλάδα) Bolu provincial directorate of youth and sports (Τουρκία), Malta Exercise Health and Fitness Association (Μάλτα), Sport Evolution Alliance (Πορτογαλία), Mathaino Diatrofi (Ελλάδα), Defoin (Ισπανία)

Πρόσκληση για εγγραφή στη Πλατφόρμα του έργου 

Partners

partner partner partner partner partner partner