Relate! Φτιάχνοντας ιστορίες για να εξερευνήσουμε τα όρια του πλανήτη μας

Ο γενικός στόχος του σχεδίου είναι να συμβάλει στην υπέρβαση των ισχυρών εμποδίων και των  τάσεων που επί του παρόντος συμβάλλουν στον κοινωνικό-οικολογικό μετασχηματισμό που απαιτείται για την αντιμετώπιση των σημερινών θεμελιωδών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ και ο κόσμος, όσον αφορά ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας, η υποβάθμιση της γης, η ρύπανση των ωκεανών, η οξίνιση και άλλα.  Αυτό θα επιτευχθεί  με την οικοδόμηση ικανοτήτων για διαπολιτισμική και μετασχηματιστική παιδεία, την ανάπτυξη μετασχηματιστικών ικανοτήτων και τη δημιουργία σειράς ιστοριών, και αφηγήσεων που θα μεταβιβαστούν στις νεότερες γενιές. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας και οι νέοι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν, θα προβληματιστούν και θα επικοινωνήσουν την πολυπλοκότητα αυτών των θεμάτων σε παγκόσμια κλίμακα, συνδέοντάς τα πάντα με το τοπικό τους περιβάλλον. Θα αναζητήσουν ιστορίες και αφηγήσεις προκειμένου να ενδυναμώσουν τον εαυτό τους αναφορικά με το ρόλο τους στη διαμόρφωση των τοπικών, περιφερειακών και παγκόσμιων κοινωνιών προς πιο σεβαστές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και της φύσης. Θα αποκτήσουν επίσης τα εφόδια για να αναλάβουν την ευθύνη για τη χάραξη εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής και τη χάραξη στρατηγικής, με σκοπό να αναδειχθούν ευκαιρίες για την απόκτηση ιθαγένειας προς μια κατεύθυνση συμμετοχής και χωρίς αποκλεισμούς. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι (1) να αναπτύξει και να παράγει μια μετασχηματιστική σειρά για τις κοινωνικές-οικολογικές προκλήσεις με δύο κύκλους, να (2) ενσωματώσει τη σειρά Relate!  σε μια εξαιρετικά δυναμική και διαδραστική πλατφόρμα εκμάθησης transmedia που θα σχεδιαστεί ως ανοιχτά επεξεργάσιμη και θα συνδεθεί με μια ποικιλία από μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τροφοδοτούν την πλατφόρμα με διαφορετικές μορφές που κατασκευάζουν το “story universe” της σειράς. (3) Θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για την ικανότητα των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και των νέων φορέων προώθησης μέσω της οργανικής μικτής μάθησης με έμφαση προσανατολισμένη στο μέλλον και προς την προορατική αλλαγή. Έτσι, το έργο στοχεύει (4) στο να γίνει καταλύτης για την ευαισθητοποίηση των νέων απέναντι στην παγκόσμια και τοπική ευθύνη των νέων και την τοπική δράση, να υπερβεί κατά πολύ τις παραδοσιακές μεθόδους ανάπτυξης ικανοτήτων και παραγωγής ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και να υπερβεί τη διαχείριση κρίσεων. Η προσέγγιση της οργανικής μάθησης σε σχέση με τη σειριακή και transmedia αφήγηση επιδιώκει να είναι ναυαρχίδα για την καινοτομία της εργασίας των νέων, τη σύγχρονη κοινωνική επιχειρηματικότητα για τη χρήση των μέσων ενημέρωσης και την κοινωνική καινοτομία σε σχέση με την κοινωνική-οικολογική αλλαγή.

Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020 και λήγει τον Μάρτιο του 2022. Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  Erasmus+ Youth Solidarity Corps and Aid Volunteers και υλοποιείται από τους φορείς: KMGNE, ANCE, Miguel Hernández University, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Fundación EcoMinga and DesarrollosMex – Developments for a Sustainable Future in Mexico.

Partners

partner partner partner partner partner partner