Ζητείται Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης – Administrative Officer

Ζητείται Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης - Administrative Officer

Η Athens Network of Collaborating Experts ζητά Υπεύθυνο Διοικητικής Υποστήριξης.

Αρμοδιότητες- Καθήκοντα

 • Διοικητική υποστήριξη των έργων του οργανισμού
 • Ενημέρωση των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του οργανισμού
 • Προετοιμασία των οικονομικών και διοικητικών αναφορών του οργανισμού
 • Ενημέρωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ιστότοπου του οργανισμού
 • Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας του γράφειου (παραγγελίας υλικών, παρακολούθηση αποθεμάτων, κλείσιμο συναντήσεων, επικοινωνία με το λογιστήριο)
 • Επικοινωνία με δημόσιους φορείς
 • Χειρισμός Τηλεφωνικού Κέντρου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος Πτυχίου AEI
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση πακέτου Microsoft Office
 • Προηγούμενη 2ετής επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων
 • Μόνιμη και άμεση απασχόληση
 • Η θέση προσφέρει δυνατότητες ανέλιξης ανάλογα με τα προσόντα του/της υποψηφίου. Ενδέχεται να υπάρξει εμπλοκή στη συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης και στην υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων

Η θέση αναφέρεται στο Γενικό Διευθυντή του Φορέα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα υπόψιν κας Ειρήνης Βλαχάκη, evlachaki@ance-hellas.org μέχρι και τις 15/4/2019

Partners

partner partner partner partner partner partner