Η ANCE στηρίζει την απασχολησιμότητα των νέων, των γυναικών, των ανέργων και των ανειδίκευτων εργαζομένων στην Αίγυπτο.

Η ANCE στηρίζει την απασχολησιμότητα των νέων, των γυναικών, των ανέργων και των ανειδίκευτων εργαζομένων στην Αίγυπτο.

Η ANCE μόλις υπέγραψε ένα νέο συμβόλαιο στην Αίγυπτο. Το έργο “Fostering employability and entrepreneurship for Egyptian youth and women in the Tourism sector" αποσκοπεί στην ενδυμάμωση της απασχολησιμότητας των νέων, γυναικών, ανέργων και χαμηλών δεξιοτήτων εργαζομένων στην Αίγυπτο ώστε να εισαχθούν στην αγορά εργασίας και την ενθάρρυνση αυτών που ψάχνουν για εργασία στο να γίνουν επιχειρηματίες στον τουριστικό κλάδο. Μέσω του 48 μηνών διάρκειας έργο το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινσιτοτύτου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΙΝΣΕΤΕ) και την Αιγυπτιακή Μη κερδοσκοπική μη κυβερνητική οργάνωση Egyptian Association for Awareness and Comprehensive Development:

  • 600 άνεργοι/αναζητούντες εργασία στο Aswan, Dakahlia και στο Greater Cairo θα εκπαιδευτούν πάνω στις τελευταίες δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας στον τουριστικό τομέα και επίσης θα λάβουν εκπαίδευση που θα διευκολύνει την είσοδό τους στην απασχόληση
  • 480 από τους 600 που θα εκπαιδευτούν θα πασχοπληθούν για 4-6 μήνες σε τουριστικές επιχειρήσεις
  • 600  εργαζόμενοι στις περιοχές Hurghada, Greater Cairo και Aswan θα εκπαιδευτούν πάνω στις τελευταίες δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας στον τουριστικό τομέα
  • 400 δυνητικοί επιχειρηματίες γυναίκες και νέοι θα λάβουν εκπαίδευση στο πως να στήσουν μια επιχείρησης στον τομέα του τουρισμού και πως να την "τρέξουν" αποτελεσματικά po
  • 30 νέοι επιχειρηματίες θα χρηματοδοτηθούν για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Το έργο προσφέρει επίσης υπηρεσίες mentoring για τους επιχειρηματίες και δικτύωσης με επιχειρηματικές οργανώσεις, επενδυτές και Business angels.

Partners

partner partner partner partner partner partner