Πρόσκληση συμμετοχής σε καλοκαιρινό εργαστήριο στη Γερμανία στo πλαίσιo του Προγράμματος Erasmus Plus – “Capacities for Climate Change”

Πρόσκληση συμμετοχής σε καλοκαιρινό εργαστήριο στη Γερμανία στo πλαίσιo του Προγράμματος Erasmus Plus - “Capacities for Climate Change”

Γενικός στόχος του προγράμματος Capacities 4 Climate Change είναι άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (youthworkers) και νέοι από τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ελλάδα, το Εκουαδόρ, το Μεξικό, τη Χιλή και γενικότερα την ΕΕ και τη Λατινική Αμερική να κατανοήσουν, να στοχαστούν και να επικοινωνήσουν τη σημασία των τοπικών, περιφερειακών και παγκόσμιων αναγκών, πολιτικών και στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και να αναπτύξουν δεξιότητες και να αναλάβουν ευθύνη όσον αφορά το ρόλο των νέων στη διαμόρφωση των διαδρομών στις επικείμενες διαδικασίες μετατροπής στην κλιματική προσαρμογή. Ειδικότερος στόχος του C4CC είναι η πραγματοποίηση μιας δράσης ενδυνάμωσης ικανοτήτων βασισμένη σε e-learning και πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις για άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και νέους-πολλαπλασιαστές με εστίαση στη λεγόμενη “δια-επικοινωνιακή αφήγηση (transmedia storytelling)”. Η ενδυνάμωση των ικανοτήτων και τα σχετικά εργαστήρια και δραστηριότητες ενσωματώνονται στην παραγωγή επικοινωνιακών προϊόντων που δημιουργούνται από τους συμμετέχοντες.

Η πρώτη ανταλλαγή-καλοκαιρινό σχολείο θα λάβει μέρος στο Karnitz της Γερμανίας από τις 13 έως τις 28 Αύγουστου 2016. Το αποτέλεσμα αυτής της πρώτης συνάντησης θα είναι μία δια-επικοινωνιακή (transmedia) ιστορία και πλατφόρμα για τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals) με ιδιαίτερη έμφαση στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα, τη χρήση γης και την υποβάθμιση.

Μοναδικές προϋποθέσεις συμμετοχής στην ανταλλαγή αποτελούν η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Ισπανικά επιθυμητά) και το ενδιαφέρον για τα θέματα του έργου. Όλα τα έξοδα (διαμονή, διατροφή, μετακίνηση) καλύπτονται από το πρόγραμμα.

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε επικοινωνήστε με την ANCE άμεσα (τηλ. 210 8215044 / e-mail: ance@ance-hellas.org)

Partners

partner partner partner partner partner partner