ΝΕΟ ΕΡΓΟ FWC ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΝΕΟ ΕΡΓΟ FWC ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ

Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο του Μαρόκου «Suivi de la mise en œuvre de la troisieme phase du Programme d’appui de l’UE à la Stratégie d’alphabétisation au Maroc” («Παρακολούθηση της εφαρμογής της τρίτης φάσης του προγράμματος στήριξης της ΕΕ στη στρατηγική του αλφαβητισμού στο Μαρόκο»)

Ο βασικός σκοπός της τρίτης φάσης του Προγράμματος Στήριξης Εθνικής Στρατηγικής Αλφαβητισμού (SUIVI ALPHA III) είναι να βελτιώσει συνολικά το εκπαιδευτικό σύστημα περιλαμβάνοντας τη διάσταση της δια-βίου μάθησης, σε σχέση με τις τρεις συνιστώσες της πρόσβασης και της ισότητας, της ποιότητας και της διοίκησης του συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, το έργο θα συνεισφέρει στη συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησης του SUIVI ALPHA III συντονίζοντας ανεξάρτητες αποστολές παρακολούθησης που στοχεύουν κυρίως στο να επαληθεύσουν την εκπλήρωση των επιλέξιμων συνθηκών για οικονομική υποστήριξη καθώς και τον βαθμό επίτευξης των δεικτών απόδοσης για τις μεταβλητές καταβολές της οικονομικής υποστήριξης.

Το έργο έχει διάρκεια τρία (3) έτη, μέχρι τον Σεπτέμβριο 2022 και θα υλοποιηθεί από την ANCE σε συνεργασία με την EMERCON.

Partners

partner partner partner partner partner partner