ΝΕΟ FWC ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ

ΝΕΟ FWC ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο στο Πακιστάν με τίτλο «External performance monitoring  of the Balochistan Rural Development & Community Empowerment (BRACE) Programme” - Εξωτερική παρακολούθηση απόδοσης του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Κοινοτικής Ενδυνάμωσης του Μπαλοχιστάν στο πλαίσιο του προγράμματος FWC SIEA 2018-LOT4: Human Development and Safety Net.

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος BRACE, που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., είναι να υποστηρίξει την κυβέρνηση του Μπαλοχιστάν στη μείωση της αρνητικής επίδρασης που δημιουργείται από την οικονομική στέρηση, τη φτώχεια και την κοινωνική ανισότητα, την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την κλιματική αλλαγή μετατρέποντάς αυτούς τους παράγονες σε ευκαιρίες για δημιουργία και ενδυνάμωση των κοινοτήτων συμμετέχοντας ενεργά στον εντοπισμό και στην υλοποίηση βιώσιμων κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων ανάπτυξης σε συνεργασία με τοπικές αρχές.

Ο γενικός στόχος του παρόντος έργου είναι να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία στο Πακιστάν να διασφαλίσει την κατάλληλη παρακολούθηση του προγράμματος BRACE σχετικά με τα στοιχεία της σύμβασης που αφορούν στην επιχορήγηση και στην τεχνική βοήθεια.

Το έργο που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019 και θα διαρκέσει 35 μήνες υλοποιείται από την ANCE σε συνεργασία με τις εταιρίες PINTO LUVENT, ACH και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ).

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

partner partner partner partner partner partner