νέο έργο: Alliance for Green Entrepreneurship

νέο έργο:       Alliance for Green Entrepreneurship

Ανακοινώνουμε με χαρά τη συμμετοχή της ANCE σε ένα ακόμη έργο χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Erasmus+.  Το έργο συντονίζει η οργάνωση Association Mundus Bulgaria και έχει τίτλο:  Alliance for Green Entrepreneurship.

Το έργο διάρκειας 24 μηνών απευθύνεται σε ενήλικες μαθητές με στόχο την προώθηση της βιώσιμης επιχειρηματικής εκπαίδευσης με τη δημιουργία εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού και πόρων, σχετικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων για τη δημιουργία μοντέλων κυκλικής οικονομίας, πράσινων νεοφυών επιχειρήσεων και ψηφιακών επιχειρήσεων για την προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας και την ενίσχυση των φορέων του τρίτου τομέα.

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από 6 οργανώσεις από 6 χώρες της ΕΕ: Association Mundus Bulgaria – Bulgaria (Βουλγαρία), Regionalne Centrum Wolontariatu (Πολωνία), Athens Network of Collaborating Experts (Ελλάδα), Sosu Ostjylland (Δανία), Stichting Dutch Foundation of Innovation Welfare 2 Work (Ολλανδία), Association DGT (Ρουμανία).

 

Partners

partner partner partner partner partner partner